ដូចការគិតមែន! ក្រោយល្បីរឿង Ah Gi រកចំណូល១ថ្ងៃ១០ ២០ម៉ឺនដុល្លារ មានអីស្រាប់តែបងប្រុសម្នាក់សួរមួយសំនួរ ថា….

ប្រិយមិត្តប្រហែលជាបានជ្រាបរួចមកហើយអ្នកលក់ឡេល្បីឈ្មោះកញ្ញា តេង ស៊ីណាត ហៅ Ah Gi Leader ក្រោយជោគជ័យជាខ្លំាងទៅលើជំនួញអនឡាញ រកបានលុយកប់ក្តោង យ៉ាងណាមិញAh Gi មួយត្រូ វបានអ្នកប្រើ ប្រាស់បណ្តាញសសង្គមហ្វេសប៊ុកនាំគ្នាស៊ែរចែករំលែកជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បន្ទាប់ ពីAh Gi បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជា មួយនិងលោក អុឹម ជីវ៉ា នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នោះ Ah Gi បានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗ ឲ្យមហាជនបានដឹងថា « ខ្លួនជាមួយនិងប្អូនស្រី នៅក្នុងមួយថ្ងៃអាចរកចំណូលពីការលក់អនឡាញ ២ ទី ៣ មុឺនដុល្លារក្នុងមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃ ហើយថ្ងៃខ្លះបើមានតំណា ងចែកចាយកាត់ ស្តុកច្រើនគឺអាចហក់ដល់ ១០ មុឺនដុល្លារទៅ ២០ មុឺន ក៏មានដែរក្នុងមួយថ្ងៃ »។ ដោយឡែកមហាជនងឿងឆ្ងល់ដោយថ្មីៗនេះមានគណនីហ្វេសបុកបងប្រុសម្នាក់បានបញ្ចេញនូវចម្ងល់របស់ខ្លួនថាៈ ឧទាហរណ៏៏ យើង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លក់ លេ បោះដុំអោយគេ– 1 គីឡូ តម្លៃ 15$ ==> ដើម្បីទទួលលុយបាន 200 000$ (ម្ភៃម៉ឺនដុល្លា) យើងត្រូវលក់លេអស់ 13 333 គីឡូ ( ជាង 13 តោន) ក្នុងមួយថ្ងៃ– 1 គីឡូ តម្លៃ 20$ ==> ដើម្បីទទួលលុយបាន 200 000$ (ម្ភៃម៉ឺនដុល្លា) យើងត្រូវលក់លេអស់ 10 000 គីឡូ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(10 តោន) ក្នុងមួយថ្ងៃ– 1 គីឡូ តម្លៃ 25$ ==> ដើម្បីទទួលលុយបាន 200 000$ (ម្ភៃម៉ឺនដុល្លា) យើងត្រូវលក់លេអស់ 8 000 គីឡូ (8 តោន) ក្នុងមួយថ្ងៃ តើមានអ្នកលក់ លេ អស់ 8 – 13 តោនក្នុងមួយថ្ងៃទេ??? សំរាប់អ្នកដែលទិញ លេ យកទៅប្រើ តើលេ 1 គីឡូ លាបមួយថ្ងៃអស់រឺទេ??

នេះជាចំងល់របស់ខ្ញុំតើមានអ្នកណាអាចឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំបានទេ?? តើមានបងប្អូនណាអាចដោះស្រាយចម្ងស់នេះបានដែរទេ?

Related posts

Leave a Comment