អុញនោះ! ផ្ទុះការរិះគន់ព្រាត ក្រោយម្តាយរបស់នារីរង គ្រោះ ហៅកូនស្រីខ្លួនសុទ្ធតែ….

បរទេស៖ បើនិយាយរឿងនារីស្រស់ស្អាត ជនជាតិ ភីលីពីន អាយុ 23ឆ្នាំ នាងជា កញ្ញាឯកចំណាត់ថ្នាក់ទី2 នៃកាប្រកួត Miss Silka Davao 2017 និង ជា អ្នកបំរើការលើយន្ត ហោះ philippine airlines 2- នៅយប់ឆ្លងឆ្នាំថ្ងៃ 31 ធ្នូ 2020 Christine បានទៅ កម្មវិធីជប់លាង ឆ្នាំថ្មីជាមួយមិត្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភក្តិ នៅ សណ្ឋាគារមួយកន្លែង ក្នុងក្រុង Manila ដោយជា party រៀបចំឡើងលក្ខណៈឯកជន ដែលមុនពេលទៅ នាង ក៏ បាន call ប្រាប់ម្ដាយ និង បញ្ជាក់កុំអោយម្ដាយ បារ ម្ភ ព្រោះគ្រប់គ្នាក្នុង កម្មវិធី សុទ្ធតែអាចទុកចិត្តបានដែលកក្រើកពេញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បណ្តាលសង្គម។ ដោយឡែកងាកមកលោកស្រី Sharon Dacera ជាម្ដាយនៃនារីបម្រើការលើយន្តហោះ ក្នុងនោះផងដែរ ស្រាប់តែ ពេលថ្មីៗនេះ វីដេអូនៃកិច្ចសំភាស៍ទី ២ របស់ម្តាយនារីរងគ្រោះ Christine បានធ្វើឲ្យមហាជន និង ប្រជាជនហ្វីលីពីនជាច្រើន ហាក់មិន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេញចិត្តនឹងសម្តីលោកស្រី និង រិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃ ក្រោយពីលោកស្រីបានហៅកូនស្រីខ្លួនសុទ្ធតែ «កូនស្រីរបស់នាងប្រៀបដូចជា sacrificial lamb (ដង្វាយ)» ។ លោកស្រីបានរៀបរាប់លម្អិតថា «Christine គឺជាជនរងគ្រោះយ៉ាងពិតប្រាកដ! ខ្ញុំ មិនចង់និយាយ អ្វីច្រើននោះទេ … ខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យមានរឿងអ្វីទៅកូនប្រុស និង ចៅប្រុសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរ ។ ត្រឹមត្រូវណាស់ Chrisine បានក្លាយទៅជា sacrificial lamb (ដង្វាយ) ទៅហើយ…» ភ្លាមៗនោះអ្នកខមិន ហេតុអ្វីក៏ចាត់ទុកកូនខ្លួនជាដង្វាយអញ្ចឹង??

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment