ឈ្លាសា វៃ​ ខ្លាំងណាស់! កូន ខ្មែររូបនេះ អាចចងចាំថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ គ្មាន ច ន្លោះ កំពុង មានការសរ សើរ ខ្លាំងមាន (វីដេអូ)

អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើន កំពុងផ្ទុះការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្មេងប្រុសខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះ ទ្រី ចាន់រាជ្យ ដែលរូបគេមានសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យកម្ររកបាន គឺអាចចងចាំថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ នៅក្នុងប្រតិទិនគ្មានចន្លោះ មិនថាពីអតីតកាល ឬនៅក្នុងពេលអនាគតនោះទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យុវជនរូបនេះ បានបង្ហាញសមត្ថភាពខួរក្បាលអច្ឆរិយរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី «តូច ខ្លឹម ខ្លាំង» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ PNN ដែលប្អូនប្រុស អាចឆ្លើយសំណួររបស់គណៈកម្មការអំពីថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ត្រូវម៉ាច់ៗ គ្មានខុសសូម្បីម្ដង ធ្វើឱ្យទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះ ព្រឺសម្បុរ កោតសរសើរចំពោះទេពកោសល្យ និង មានមោទកភាពបំផុតលើកូនខ្មែរយើងមិនដាច់ពីមាត់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចង់ដឹងថា យុវជន ទ្រី ចាន់រាជ្យ មានខួរក្បាលអច្ឆរិយ អាចចងចាំថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បានដល់កម្រិតណា សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment