រកឯណាបានស្អាតហើយចិត្តល្អទៀត! នារីររូបស្រស់ម្នាក់ រើសបានកាបូបស្ពាយមួយ ថែមទាំងបានបង្ហោះសាររកម្ចាស់កាបូបថែមទៀត ដោយក្នុងនោះ មានលុយចំនួន….

នាថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ គេប្រទះឃើញគណនីហ្វេសប៊ុក ជិន នីតា បានបង្ហោះថា៖ «នាងខ្ញុំបានរើសបានកាបូបមួយ មានទឹកប្រាក់ 500 $ និង 555,000 រៀល សោរឡាន ព្រមទាំងអលង្កាមានតម្លៃជាច្រើនទៀត។ ទីតាំងនៅរមនីយារាមអង្គជ័យ ដូច្នេះសូមបងដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមកទទួលយក។ 0887554904 / 015859058 ។»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីឃើញផុសបែបនេះហើយមានគណនីហ្វេសប៊ុកជាច្រើនកោតសរសើរគណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើ បានមិនចេះចង់បានរបស់គេ ដែលហ៊ានបង្ហោះស្វែងរកម្ចាស់អោយទាក់ទងដើម្បីយកកាបូបលុយ និងរបស់ផ្សែងៗមួយចំនួនទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែពេលនេះមិនទាន់ឃើញម្ចាស់ទាក់ទងមកទេ ។សូមបងប្អូនជួយស៊ែរអោយម្ចាស់បានដឹងផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment