រំជួលចិត្ត! ទោះឃ្លាតជាង១ឆ្នាំលែងត្រឡប់ សាឡាត់ ស្រីឡាង នៅតែរឭកអនុស្សាវរីយរួមបងប្រុសមិនបាត់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ តារាសម្តែងស្រី កញ្ញា សាឡាត់ ស្រីឡាង នៅតែបង្ហាញក្ដីនឹករឭកចំពោះបងប្រុសដែលបានឃ្លាតឆ្ងាយជាង១ឆ្នាំទៅហើយគឺលោក ងួន កែវពេជ្រពិសិដ្ធ។ ស្រីឡាង បានបង្ហោះរូបថតបងប្រុសមួយសន្លឹកដោយភ្ជាប់ជាមួយសំណេរយ៉ាងនឹករឭកថា “Happy BD បងប្រុស ងួន កែវពេជ្រពិសិដ្ឋ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួររំឭកថាកាលពីជាង១ឆ្នាំកន្លងទៅលោក ងួន កែវពេជ្រពិសិដ្ធ បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺមហារីក ដ៏កាចសាហាវមិនអាចព្យាបាលបាន ហើយជារឿយៗគេតែងឃើញ សាឡាត់ ស្រីឡាង ដែលជាប្អូនស្រីតែងនឹករឭករាល់អនុស្សាវរីយ៍រួមគ្នាមិនដាច់នោះឡើយ ហើយពេលខ្លះនាងក៏តែងពួនយំថែមទៀតផង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment