មានរឿងអីចេះ! ស្ងាត់ៗ ឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី ត្រូវបានតុលាការ កោះហៅចូលមកបំភ្លឺពីបទ…..

ភ្នំពេញ ៖ បើនិយាយដល់ លោកជំទាវឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី ដែលជាអ្នកជំនួញ ដ៏ល្បី និងជោគជ័យម្នាក់ ដែលមហាជនទូទៅ ពិតជាស្គាល់ច្បាស់ហើយ។ ជាក់ស្តែងនាព្រឹកថ្ងៃ ទី ២៣ខែធ្នូឆ្នាំ២០២០នេះ គេបានឃើញវត្តមានចូលមកបំភ្លឺ ចំពោះមុខតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែមិនដឹងពាក់ព័ន្ធ បណ្ដឹងរបស់នរណានោះទេ ។យោងតាមប្រភពលួចបង្ហើបឱ្យដឹងថា ឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី ត្រូវបាន តុលាការ នៃអយ្យការ អមសាលាដំបូង រាជធានីភ្នំពេញកោះហៅចូល មកបំភ្លឺ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ពាក់ព័ន្ធ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណី បរិហា រកេ រ្ដិ៍ជាសា ធារណៈ, ញុះញ ង់ឲ្យមានការរើសអើង ដែលប្រព្រឹត្ដទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញ តែបែរជាឃើញវត្ត មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ខែធ្នូឆ្នាំ២០២០ទៅវិញ មិនដឹងជាមូលហេតុអ្វី បានជាលោកស្រី មក បំភ្លឺមុនកាលកំណត់ដូច្នេះនោះទេ៕ តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment