គ្រាន់តែជួយជួបបងប្រុស កែវ សុវណ្ណ នៅប្រសាទអង្គរវត្តហើយ មានអីស្រាប់តែបថប្រុសម្នាក់នេះជួបរឿងភ្ញាក់ផ្អើលភ្លាមដោយសារតែ…

ហ្វេសប៊ុក ៖ នៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកពេលនេះកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើបុរសម្នាក់ដែលមើលទៅដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសតិមិនល្អ ខោមិនខោ អាវមិនអាវ និងបានដើរពនេចរគ្រប់ទីកន្លែង គ្មានទីពឹង គ្មានបាយហូបនិងគ្មានកន្លែងគេងបានត្រឹមត្រូវ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញនេះបើយោងទៅតាមការបង្ហោះរបស់គណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា ភារុន ភក្តី បានធ្វើការបង្ហោះបែបនេះថា ៖« ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានមកជួបបងប្រុស កែវ សុវណ្ណ នៅប្រាសាទអង្គរវត្ត រួចក៏ហៅគាត់ហូបអាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេល បន្ទាប់ក៏ឈប់កន្លែងហាងកាហ្វេហូបកាហ្វេជាមួយនឹងគាត់ និយាយរឿងក្នុងចិត្តតិចតួចផងដែរ មុននឹងខ្ញុំចាកចេញពីគាត់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំក៏បានជូនប្រាក់ដែលបងប្អូនជួយគាត់ទាំងអស់នោះខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់បងប្រុស កែវ សុវណ្ណ ដែលបានចំណាយពេលវេលានិយាយរឿងក្នុងចិត្តជាមួយ ដែលមានអត្ថន័យហើយនិងខ្លឹមសារគ្រប់ពាក្យនីមួយៗជាចុងក្រោយប្អូនសូមជូនពរបងប្រុសជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា សុខសុវត្ថិភាព នឹងជួបមនុស្សល្អៗគ្រប់ទីកន្លែង» ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment