ប៉ូលិសល្អ! ច្រើនឆ្នាំមកនេះ ពូមិនដែលផាកពិន័យក្មួយម្តងណាឡើយ បានត្រឹមហៅមកណែនាំ តែថ្ងៃនេះក្មួយជូនដំណើរពូវិញម្តង …

ហ្វេសប៊ុក ៖ យោងតាមការបង្ហោះរបស់គណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Sok Kannitha បានបង្ហោះសារយ៉ាងកំសត់និយាយពីលោកអ៊ំប៉ូលិសចរាចរណ៍នៅច្បារអំពៅម្នាក់បែបនេះថា ៖ « ច្រើនឆ្នាំមកនេះ ពូមិនដែលផាកពិន័យក្មួយម្តងណាឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជិះបញ្ច្រាសផ្លូវ មិនពាក់មួក បើកភ្លើង បានត្រឹមហៅមកណែនាំហើយអោយទៅវិញរហូត ហើយនៅពេលឆ្លងថ្នល់ម្តងៗ ស្រែកអោយពូនាំឆ្លងរហូត មិនថាជិះមូតូ ឬឡាន តែថ្ងៃនេះក្មួយជូនដំណើរពូវិញម្តង ដល់គោលដៅដោយសុវត្តភាព ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជូនពរពូ ចររាចរណ៏កំសត់ របស់ក្មួយ ឆាប់ជាសះស្បើយត្រលប់មកផ្ទះវិញតោះបងៗ អ្នកច្បារអំពៅ អាចចែករំលែកការចំណាយក្នុងការព្យាបាលគាត់តាមរយះ ABA – Sok kannitha នាងខ្ញុំបាន សូមជួយសរសេរឈ្មោះបងៗ នឹងថតបង្កាន់ដៃ វេរប្រាក់មក ផ្ញើរមកខាងក្រោមផង ខាងប្អូននឹងធ្វើការប្តូរជាលុយ បាត ហើយផ្ញើរជូនគ្រួសារគាត់ នៅប្រទេសថៃ។ ភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់ ២៤ ម៉ ទៅប្រទេសថៃ» ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment