ពុទ្ធោ! ឈឺពោះសម្រាលកូន ដេកពេទ្យមួយយប់ ស្លា.ប់ទាំងម្តាយនិងកូន ពេលសួរខាងមន្ទីរពេទ្យ ពេទ្យឲ្យទៅសួរអភិបាលស្រុក ដល់អភិបាលស្រុកឲ្យសួរខាងជំនាញទើបគេច្បាស់…

ពិតជារន្ធត់ពេក ហើយ.ស្ដ្រីមានផ្ទៃពោះ វ័យ២២ឆ្នាំម្នាក់ បានស្លា.ប់រួម.និងកូន នៅក្នុងផ្ទៃ។បន្ទាប់ពី ឈឺពោះគ្រប់ខែ ហើយត្រូវ ក្រុមគ្រួសារ នាំទៅសម្រាល កូននៅ(មន្ទីរសម្រាក ព្យាបាលនិង.សម្ភព.ឃាងសុឃឿន) ស្ថិតនៅភូមិពោធិ៍ជ្រៃ ឃុំស្វាយអន្ទរ ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានមួយ យប់ ស្អែកឡើងដឹក ចេញទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត ដាច់ខ្យល់ ស្លា.ប់តាមផ្លូវ។ខណៈនោះ ក្រុមគ្រួសារមិនអស់ចិត្ត ក៍បន្តដឹក ដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្ត.ក្រោយពិនិត្យរួច ។ក៍ដឹក ស.ពម ក ផ្ទះវិញ.ហៅគ្រូពេទ្យមក វះ យក ស .ព កូនចេញ ពីក្នុងផ្ទៃ ដើម្បីដាក់ ក្នុង មឈូស ធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីតែម្ដង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សេចក្ដីរាយការណ៍បានឱ្យ«ដើមរាំង»ដឹងថា៖ ស.ព.ស្ដ្រីរ.ង.គ្រោះ.ឈ្មោះ អៀង ចិត្រ អាយុ២២ឆ្នាំ មានទីលំនៅភូមិព្រៃភ្លង ឃុំស្មោងខាងត្បូង ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង។ស្ដ្រីរូបនេះ បានដាច់ ខ្យល់ ស្លា.ប់ តាមផ្លូវពេលបញ្ជូនចេញពី(មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលនិង សម្ភព.ឃាង សុឃឿន) ទៅកាន់ មន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្តព្រៃវែង កាលពីវេលាម៉ោង១១.៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី០៧.១២.២០២០។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមគ្រួសារ.រ.ង.គ្រោះ.បាននិយាយថា៖ដើមចមដំបូង កាលពីថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃទី០៦.១២.២០២០។ស្ដ្រីរ.ង. គ្រោះ. បានឈឺ.ពោះ ហើយក្រុមគ្រួសារបាន នាំទៅសម្រាលកូន នៅ(មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលនិងសម្ភព.ឃាង សុឃឿន) ត្រង់ ចំណុចខាងលើ។ជាមួយគ្នានោះ ខាងមន្ទីរ សម្រាកព្យាបាលនិង សម្ភព.ឃាងសុឃឿន ។ក៍បាន ពិនិត្យអេកូ និងរៀបចំ ឱ្យសម្រាក នៅទីនោះបាន ១យប់ ដើម្បី សម្រាលកូន។រហូតដល់ ព្រឹកថ្ងៃទី០៧.១២.២០២០នារីរ ង.គ្រោះ.នៅតែពុំទាន់សម្រាលកូនទៀត ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយអា ការៈធ្វើទុក្ខ ខ្លាំងតាំងពី យប់.ដល់ព្រឹក ឡើងសោះខ្យល់ទន់ ដៃជើង ព្រោះប្រឹង សម្រាល តាមបែបធម្មជាតិ សម្រាប់ កូន ទី៣នេះ។លុះដល់ម៉ោងកើត ហេតុខាងលើ ក្រុមគ្រូពេទ្យបាន ដឹកបញ្ជូនស្ដ្រីរ.ង.គ្រោះទៅ.មន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្តព្រៃវែង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយនាងបានដា.ច់ ខ្យល់ ស្លា.ប់តាមផ្លូវ ទាំងកូន នៅក្នុងផ្ទៃ ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារ មិនអស់ចិត្ត ក៍បន្តដឹកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត ។ពេលនោះ ក្រុមគ្រូពេទ្យបាន ពិនិត្យដោយឃើញថា៖ នាង ស្លា.ប់ហើយ ទើបអោយ រថយន្តដឹកស.ពមកផ្ទះវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះមកដល់ផ្ទះ ក្រុមគ្រួសារស.ព បានទៅហៅ ពេទ្យនៅទៀនភ្លើង មក វះពោះស.ពស្ដ្រីរ.ង.គ្រោះយក.កូនចេញ ដើម្បីដាក់ ចូលមឈូស ធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី។ទន្ទឹមនិងនោះភាគី(មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលនិងសម្ភព. ឃាងសុឃឿន) ក៍បាន តាមសម្របសម្រួល.ចូល បុណ្យស.ព.ជាង២ លានរៀល ផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញករណីនេះ(មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលនិងសម្ភព.ឃាង.សុឃឿន)នៅរសៀលថ្ងៃទី០៩.១២.២០២០ បានបដិសេធមិន បកស្រាយទេ។ដោយថា៖ សូមសួរទៅ ខាងគ្រួសាររ.ង.គ្រោះនិង.លោកអភិបាលស្រុកស្វាយអន្ទរ ទៅនឹងដឹងហើយ..!។លោក ប៉ិច សុង អភិបាលស្រុកស្វាយអន្ទរ បានថ្លែងថា៖ សូមសួរទៅជំនាញទើបគេច្បាស់។

រីឯលោក ហួ ដារ ប្រធានការិយាល័យ សុខាភិបាលស្រុកស្វាយ អន្ទរ បានថ្លែង ទទួលស្គាល់ថា៖ ពិតជា មានស្ដ្រីម្នាក់សម្រាលកូនស្លា.ប់មែន ។ចំពោះសំនួរថា៖ តើការ ស្លា ប់នោះមកពី បញ្ហាបច្ចេកទេស ពេទ្យ ឬយ៉ាងណា? លោកសូមមិនបកស្រាយទេ!។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងគណនីឈ្មោះ«ឡូញហុន សិប្បកម្ម»ត្រូវជាពូរបស់ស.ព បានpost កាលពីរសៀល ថ្ងៃទី០៧.១២.២០២០ ដោយបានសម្ដែង ការឈឺចាប់ជា ខ្លាំងក្រោម ហេតុផលថា៖ ក្មួយស្រី នៅក្មេងខ្ចី ហើយគ្មានជឺងឺទៀត មិនសមណាស្លា.ប់អញ្ចឹងសោះ..?គណនីដដែល បានសរសេរថា៖😭ពូ​មិន ដឹងនិយាយថាមុិចទេក្មួយ 😭និយាយមិនចេញ បានត្រឹម អាណិត​ស្រណោះ​ នឹងស្ដាយ ក្មួយ.ដែលស្លា.ប់ទាំង ក្មេងខ្ចី​ បែបនេះ​ 😭(. ហើយ​អ្វីដែលធ្វើអោយ ពូស្រណោះអាណិតក្មួយនោះ គឺស្លា.ប់ ទាំងកូនគ្រប់ខែ នៅក្មុងពោះទៀត. )​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

😭ម៉ោង​ 11:45នាទីថ្ងៃត្រង់ រៀបនឹងហូបបាយ នៅផ្ទះ​ពូខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ​ ឯណោះ.បង​ថ្លៃ​គាត់ ខល់ប្រាប់ថា.ក្មួយ​ស្លា.ប់​ 😭 ពូមិនជឿទេ ព្រោះ​ ក្មួយ​ មីនមានឈឺ អីផងនឹង 😭 ពេលដឹង ថាក្មួយ ស្លា.ប់​មែន​ បាយលែងឆ្ងាញ់ បានត្រឹម😭 ព្រោះមិនជឿ ទាល់តែសោះម៉ង😭ហុឺ………. ពូមានតែសូមអោយវិញ្ញាណក្ខ័ន ក្មួយទៅកាន់សុគតិភព ចុះ.. សាធុសាធុសាធុ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment