ស្វែងរកអ្នកឆ្លាត អ្នកណា ឆ្លើយបាន? នៅសុខៗ ស្រាប់តែ ថៅកែហាងពេជ្រ បង្ហោះរូប ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ២សន្លឹកនេះ ហើយសួរ យ៉ាងខ្លី ថា…

ប្រិយមិត្តជាច្រើន ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក និង TikTok ពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខាន លោកស្រី ទ្រី ដាណា នោះ។ លោកស្រី មិនត្រឹមជោគជ័យខ្លាំង លើមុខជំនួញប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទំាងមានចិត្តសប្បុរសធម៌ ទៀតផង ដោយតែងតែសកម្មភាពទំាងនេះជាហូរហែ មិនដែលដាច់ឡើយ ដោយកើតចេញពីក្តី អាណិតស្រឡាញ់ ជាពិសេសបំផុតនោះ លោកស្រី ពេញចិត្ត អ្នកតស៊ូ ខិតខំប្រឹងតែដោយកំលាំងញើសឈាមខ្លួន​ឯង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទំរាំ លោកស្រី ជោគជ័យខ្លាំងមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ គឺ ថៅកែហាងពេជ្រ រូបនេះមានប្រវត្តិលំបាក និងកំសត់ ខ្លាំងណាស់ ដោយធ្លាប់លក់ខោអាវជជុះតាមផ្លូវ ក៏មានដែរ។ ចំណែកនៅមុននេះបន្តិច នាថ្ងៃទី ០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ លោកស្រី បានបង្ហោះរូបភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំនួន២សន្លឹក ដោយរូបភាពមួយសន្លឹកឈរ នៅក្នុងហាងពេជ្រ និងរូបមួយទៀត ឈរ នៅកន្លែងធ្វើសំណង់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រី ក៏បានភ្ជាប់សារមួយបញ្ជាក់បន្ថែមថា “សូមបងប្អូនប្រៀបធៀបរូបទាំងពីរនេះ មនុស្សតែមួយ ប៉ុន្តែតែឈរនៅកន្លែងខុសគ្នា កន្លែងមួយនៅហាងពេជ្រកន្លែង មួយទៀត នៅកន្លែងធ្វើសំណង់ មានអ្នកណាចេះអោយនិយមន័យ រូបទាំងពីរនេះទេ បងប្អូន ចង់រកអ្នកឆ្លាត”។ តោះបើបងប្អូនណាដឹង អាចចូល ឆ្លើយ នៅក្នុងផេក របស់លោកស្រី ទំាងអស់គ្នា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment