សែនអាណិតណាស់! កូនស្រីជួបគ្រោះថ្នា ក់ របួ សធ្ង ន់ គ្មានលុយព្យាបាលកូន លោកតាដា ច់ចិត្តលើកដៃសំពះសូមឲ្យមហាជនជួយ

យោងតាមការបង្ហោះរបស់គណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា​ ជាតិ សុ បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា ខ្ញុំមានទុក្ខជាទម្ងង់ដោយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបាទបានគ្រោះថ្នា ក់ ច រា ច រ ណ៍ ក្នុង ថ្ងៃសុក្រ ទី 27 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020នៅខេត្តបាត់ដំបងហើយរយន្តសង្រ្គោះបន្ទា ន់បានដឹកយកមកមន្ទីពេទ្យឯកជ នឥលូវកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីពេទ្យវេជ្ជកបណ្ឌិត្ត( លីម សារ៉ាន់ឌី ) ខេត្តបាត់ដំបងដោយរ ង រ បួ ស ធ្ង ន់ធ្ង របា ក់ជើងខាងឆ្វេ ងរ បួ សមុខនិងក្បាលខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំបាទពុំមានថវិការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វះកា ត់ព្យាបាលកូនស្រីហើយខ្ញុំបាទជាជ នពិការក្រីក្រដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសធម៌សប្បុរសជ នពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាជួយដល់កូនស្រីខ្ញុំបាទផងខ្ញុំមានការខ្វះខាតថវិការខ្លាំងណាស់សម្រាប់ព្យាបាលកូនស្រីខ្ញុំបាទ(យ៉ាងហោចណាស់ជួយស៊ែរម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យសប្បុរសជនពុកម៉ែបងប្អូនគាត់បានឃើញផង)(លេខខ្ញុំបាទ066356527)៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment