បងប្អូននៅចាំគាត់បានទេ? ទីបំផុត តុលាការសម្រេចផ្ត ន្ទា ទោ ស ស្រ្តីរូបនេះ ដា ក់ពន្ធ នា គារ ១២ឆ្នាំ និងប ង់ប្រាក់ស ងជំ ងឺ ចំនួន…

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ លោកស្រី អ៊ុក រ៉េតគន្ធា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុះជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានប្រកាសសាលក្រមផ្ត ន្ទា
ទោ សលើស្រ្តីរូបនេះ ពីប ទទា រុ ណ ក ម្ម លើកុមារីអាយុ៥ឆ្នាំម្នាក់មានឈ្មោះថា ឡាស់ ម៉ាវី លីយ៉ា បណ្តាលឲ្យរ ង រ បួ ស ដេរដល់ទៅជាង១០០ថ្នេ រ ដាក់ព ន្ធ នា គារ១២ ឆ្នាំ និងសងប្រាក់ចំនួន២០០លានរៀល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមរំលឹកផងដែរថា ជ ន ដៃ ដ ល់ ឈ្មោះថា លីវ ប៊ុនធឿន អាយុ៤៣ឆ្នាំ បានឆ្លើយសារភាព កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២០ ថា ខ្លួនបានទៅទិញកូនកាំ បិ តនៅក្នុងផ្សារ រួចក៏ចាប់ក្មេងស្រីរ ងគ្រោះ មុខ ច្រមុះ និងដៃ គឺជាការស ង សឹ ក ដែលនាងបានយកដុំថ្មគប់លើ កូនស្រីរបស់ខ្លួន។​ ស្រ្តីដែលជាជ ន ដៃ ដ ល់ បានប្រាប់ទៀតថា ដោយសារតែខឹ ងខ្លាំ ងពេក ខ្លួនដេកមិនលក់បក់មិនល្ហើយ២យប់មកហើយ ដោយសារតែក្មេងរូបនេះ បានយកដុំថ្មគប់លើកូនប្រុសរបស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លីវ ប៊ុមធឿន បានប្រាប់ទៀតថា កូនប្រុសគាត់ ស្អាតណាស់ ហើយកូនគាត់ធំឡើងនឹងក្លាយជាតារាទៀតផង តែដោយសារតែក្មេងស្រី រូបនោះ បានធ្វើឲ្យកូនរបស់គាត់មានស្នា មរ បួ ស និងចេញ ឈា ម ទើបធ្វើឲ្យគាត់ អារម្មណ៍មិនស្ង ប់ និងច ង់ ស ង សឹ ក បែបនេះ។

Related posts

Leave a Comment