សែនអាណិតលោកយាយណាស់! ចៅអើយជួយយាយផងយាយឈឺខ្លាំងណាស់ ត្រូវម៉ូតូបុ កពេញមួយទំហឹង ខណៈដែលកំពុងលក់នំ….

មនុស្សយើងម្នាក់ៗកើតមកសុទ្ធតែមានវាសនាខុសគ្នាទាំងអស់ អ្នកខ្លះក្រ អ្នកខ្លះកើតមកមានស្រាប់ គ្មាននរណាម្នាក់អាចជ្រើសរើសយកបានកន្លែងកើតបាននោះទេ បើអាចជ្រើសរើសមែននោះ ក៏គ្មាននរណាម្នាក់ក្រជាងម្នាក់ណាឡើង។ នៅលើផែនដីនេះគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ក្រ ប៉ុន្តែវាជាវាសនា ទោះបីជាកើតមកក្រ តែយើងកុំទាន់អស់សង្ឃឹម ព្យាយាមតស៊ូ រហូតដល់ចំនុចចុងក្រោយនៃជីវិត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង នៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ មានគណនីហ្វេសប៊ុកមួយបានបង្ហោះរូបភាពដ៏គួរអាណិតក្រៃលែង គ្រាន់តែឃើញរូបភាពស្រក់ទឹកភ្នែក ម្តាយយើងម្តាយគេ ទោះម្តាយមានអាយុច្រើន តែម្តាយនៅតែរកស៊ីចិញ្ចឹមជី វិ ត ដោយខ្លួនឯង ហើយក៏បានជួយរំលែកទុក្ខកូនៗ ម្តាយឲ្យតែកូនបានសុខ គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ ម្តាយគ្មានចង់បានអ្វីនោះទេ នេះជាការរៀបរាប់របស់ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Srey A Nong

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

24.11.2020 យាយអើយយាយ ចាស់ហើយក្រទៀតខំលក់នំលក់បបរ ដើម្បីបានលុយខ្លះទុកសំរាប់ទិញថ្នាំ និង ជួយកូនចៅខ្លះៗ កំពុងតែពិបាកចិត្តរកកន្លែងលក់បបរមិនបាន ឥឡូវនេះមកត្រូវម៉ូតូបុ កពេញមួយទំហឹងទៀត យាយឈឺស្រវាចាប់ដៃខ្ញុំចៅអើយជួយយាយផងយាយឈឺខ្លាំងណាស់ សូមទេវតាជួយតាមថែរក្សារយាយផង“កន្លែងលោកយាយគាត់លក់បបរ នៅក្រោយវត្តបូរ៍ ជិតតារាំងបាល់ថ្មី ឥឡូវគាត់កំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប” សំរាប់បងប្អូនដែលចង់ជួយសូមទំនាក់ទំនង អរគុណបងៗដែរបារម្មណ៍ពីម៉ាក់យាយញុំមនិងចង់ជួយគាត់

093 852 476 លេខខ្ញុំជាចៅបង្កើត

092 72 50 43 លេខម៉ាក់ញុំមជាកូនបង

093 902 708 លេខបងស្រីញុំម

បើមានបងៗណាចង់ទៅមើលគាត់ដោយផ្ទាល់អាចទាក់ទងតាមលេខនិងបាន៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment