ធ្វើតាមសន្យា! ថ្ងៃនេះថៅកែពេជ្រ ទ្រី ដាណា ផ្ទះថ្មីរបស់ប្អូនប្រណាំងកង់ចាស់ ចាប់ផ្តើមសង់ថ្មី ដោយចាក់សសរហើយ ព្រមទាំងបាន….

ដូចប្រិយមិត្តដឹងហើយ ថៅកែពេជ្រ ទ្រី ដាណា បានសម្រេចបំណងប្រាថ្នាដ៏ធំមួយដល់ប្អូនប្រុស ដែលមានត្រឹមកង់កញ្ចាស់ តែចិត្តធំ ហ៊ានទៅប្រណាំងនៅលើទីលានជាមួយគេឯង ដោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថៅកែព្រេជ ទ្រី ដាណា បានសន្យាថានឹងជួយសង់ផ្ទះថ្មីអោយឪពុកម្តាយរបស់ប្អូនបានរស់នៅសមរម្យដូចគ្នាឯង។ ជាក់ស្តែងនៅមុននេះបន្តិច ថៅកែពេជ្រ ទ្រី ដាណា បានបង្ហោះសារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រៀបរាប់ថា: ផ្ទះប្អូនប្រណាំងកង់ ចាប់ផ្ដើមចាក់សសរហើយ ចូលចិត្តលឿនៗចឹង😊😊😊 ថវិកាសាងសង់ ក៏ប្រគល់ជូនជាងហើយដែរ យ៉ាងយូរ ១០ថ្ងៃទៀត រួចរាល់ហើយ ផ្ទះប្អូនប្រុស ពេជ្រ ធារ៉ា ដែលតស៊ូចូលរួមប្រកួត ជាមួយកង់ចាស់។ នេះជាការតបស្នងចំពោះការតស៊ូព្យាយាមរបស់ប្អូន 💪💪💪៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment