សូមជួយស៊ែរម្នាក់មួយផង! ពីរ បី ថ្ងៃហើយ នៅតែរកពួកគាត់ មិនទាន់ឃើញទៀត លោកស្រី ទ្រី ដាណា បង្ហោះសារជាថ្មី សូមពឹងបងប្អូន បើស្គាល់កន្លែងរស់នៅរបស់គាត់ជួយប្រាប់ផង

កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន លោកស្រី ទ្រី ដាណា បានបង្ហោះវីដេអូ របស់ប្តីប្រពន្ធពីនាក់ ដែលគាត់កំពុងតែជួបទុ ក្ខលំបា ហើយសូមឲ្យលោកស្រី ទ្រី ដាណា ជួយដល់ពួកគាត់ផង ព្រោះតែគាត់ក្រ​ខ្លាំងណាស់ មិនមានលទ្ធភាព ដោះដែ កចេញពីជើងស្វាមី របស់គាត់ទេ ទើបគាត់ ដា ច់ចិត្តសូមការជួយពីលោកស្រី ទ្រី ដាណា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាន់តែបានឃើញពួកគាត់ភ្លាម លោកស្រី ទ្រី ដាណា ក៏បានបង្ហោះសារលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា “បើបងប្អូនស្គាល់ប្អូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងសូមប្រាប់នាងខ្ញុំផង”។ បន្ទាប់ពីបង្ហោះសារលើបណ្តាញសង្គមអស់ជាច្រើនថ្ងៃកន្លងទៅ លោកស្រី ទ្រី ដាណា​ នៅតែរកប្អូនស្រី និងស្វាមី មិនទាន់ឃើញទៀត ទើបថ្ងៃនេះ​លោកស្រី ទ្រី ដាណា ដាច់ចិត្តបង្ហោះសារជាថ្មីម្តងទៀត លើហ្វេសប៊ុករបស់លោកស្រីថា “ខ្ញុំរកមិនទាន់ឃើញទេសុំបងប្អូនជួយប្រាប់ផង”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមបងដែលបានយកវិដេអូគាត់មកបង្ហោះ ជួយទំនាក់ទៅកាន់លោកស្រី ទ្រី ដាណា​ ផង ឬ មួយបងប្អូនដែលបានភូមិ ឃុំ​ របស់ពួកគាត់ នៅ មេត្តាជួយផ្តល់ដំណឹងដល់លោកស្រី ទ្រី ដាណា ដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការចុះទៅជួយដល់ប្អូនស្រី៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment