ទឹកចិត្តល្អណាស់ ! ថ្ងៃនេះ​បងស្រី អូន យកថវិកាចំនួន ៣៥០០ដុល្លារ ទៅជូនអ៊ុំស្រី ម្តាយអ្នករត់កង់បី បងស្រី​ បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ៗថា…មានវិដេអូ

ភ្នំពេញ៖ ដូចដែលបងប្អូនពិតជាបានជ្រាបហើយ ថា ការពីពេលថ្មីនេះ មានក រ ណីគ្រោះថ្នា ក ច រា ច រ ណ៍មួយបានកើតឡើង បណ្តាលឲ្យរថយន្តចំនួនបីគ្រឿង បានរ ងការខូចខាត និងម៉ូតូកង់បីមួយគ្រឿងក៏បានរ ងការខូចខាត ដោយសារតែជ ន ប ង្ក បានបើកទាំងស្ថានភាពស្រវឹ ង ហើយបើកបុ ករថយន្តនិងកង់បីនោះតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះផងដែេ បងស្រីអូន ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងអ៊ុំស្រី ដែលត្រូវជាម្តាយរបស់បងប្រុស​រត់កង់បី ។ ពេលមកដល់ផ្ទះ​របស់អ៊ុំស្រីភ្លាម បងស្រីអូន ក៏នឹកឃើញពីអតីតកាល ដែលគាត់ធ្លា ប់ឆ្ល ងកា ត់ បងស្រីអូន បានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថា ” ដូចគ្នាពេលដែលប៉ាខ្ញុំទៅរត់ម៉ូតូឌុប ខ្ញុំនៅចាំរូបភាពហ្នឹង ពេលដែលប៉ានៅរត់ម៉ូតូឌុប ពេលយប់ចឹង គឺ យើងចាំមើលផ្លូវគាត់ណាស់ ពេលណាបានមកផ្ទះវិញ បើមិនមកផ្ទះវិញយើងបារម្ភណាស់ យើងភ័យយើងខ្លា ច ថាគាត់មានបញ្ហាអី”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងស្រីអូន បានបន្តទៀតថា “ពីមុនប៉ាខ្ញុំជារត់ម៉ូតូឌុប ហើយក៏បានជួបហេ តុ កា ណ៍មួយនេះ អ្នកបុ កគាត់គេមិនខ្វល់ មានតែអ្នកជិះខាង និងអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទេ ដែលជួយទិញប្រេងក្រឡា លាបជូនប៉ាខ្ញុំ ។ ដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ជួយនូវបញ្ហាមួយនេះ ទើបខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីអារម្មណ៍គាត់ថាយ៉ាងណា”។ ជាក់ស្តែងនៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុកបងស្រីអូនបាននាំយកថវិការ ទៅជូនដល់អ៊ុំស្រី តាមសន្យាហើយ ដោយបងស្រី បានរៀបរាប់ថា “យកថវិការ 3500$ មកជូនខាងកង់បីដែលឡានបុ កហេីយមិនសង ខ្ញុំសុំអោយតែមានទំនួលខុសត្រូវសងគាត់ផងព្រោះគាត់ខ្វះខាតណាស់ ដោយសារប៉ាខ្ញុំធ្លាប់រត់ម៉ូតូឌុបទេីបខ្ញុំយល់អារម្មណ៍មួយនេះច្បាស់ណាស់”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងស្រីអូនបានបញ្ជាក់ថា ” ខ្ញុំនៅតែទារលុយសំណង៣០០០ដុល្លារ​ ដដែល ខ្ញុំអត់បញ្ចប់ទេ ខ្ញុំនៅតែចង់បានលុយអ្នកឯង មកសងគាត់ (បងប្រុសរត់កង់បី) ព្រោះអ្នកឯងជាអ្នកប ង្ក “។ បងស្រី​បានបន្ថែមទៀតថា “មានតែអ្នកក្រទេ ទើបយល់អារម្មណ៍មួយនេះ ប្រហែលជាអ្នកឯងជាកូនអ្នកមាន ដែលមិនធ្លា ប់ឆ្ល ងកា ត់ការលំបាកហើយមើលទៅ បានជាអ្នកឯងមិនសង មិនខ្វល់បែបនេះ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment