ជិះម៉ូតូកញ្ចាស់ ទៅញុំាបាយនៅហាង ស្រាប់តែសន្តិសុខសួរថា តើប្អូនមកធ្វើអ្វី? ដល់ពេលបើកកែបម៉ូតូ ភ្ញាក់ផ្អើលនិយាយលេងចេញ ដោយសារ…

(ហ្វេសប៊ុក)៖ នៅងថ្ងែទី០២ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ គណនីហ្វេសប៊ុកផេករបស់លោក ចម សូរិយា បានបង្ហោះរៀបរាប់នូវរឿងរ៉ាវមួយ ដែលបានកើតឡើងលើរូបលោកផ្ទាល់ ខណៈពេលលោកបជិះម៉ូតូ (Today) ចាស់មួយគ្រឿងទៅញុំាបាយថ្ងែត្រង់ នៅហាងធំមួយកន្លែង។ លោក ចម សូរិយា បានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងជួបផ្ទាល់ពិត ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចេញពីធនាគារ ហើយចូលទៅញុំាបាយថ្ងៃនៅហាងធំមួយកន្លែង ដោយខ្ញុំបានជិះម៉ូតូកញ្ចាស់របស់ខ្ញុំ (ដូចមានក្នុងរូបស្រាប់) ចូលទៅកន្លែងផ្ញើម៉ូតូ ហើយសន្តិសុខបានមើលមកខ្ញុំ បន្ទាប់មកគាត់មិនមកគិបសំបុត្រ និងអង្គុយធម្មតាដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ ស្របពេលនោះមានឡានមួយជិះចូលមក គាត់បានរត់ទៅទទួលយ៉ាងលឿន ថែមទាំងរត់ទៅចាំបើកទ្វារថែមទៀតផង ឃើញដូច្នេះខ្ញុំបានសួរទៅកាន់សន្តិសុខថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំ: ពូតើមានអ្នកគិបសំបុត្រម៉ូតូដែរឬទេ? សន្តិសុខ: តើប្អូនមកធ្វើអ្វី? ខ្ញុំ: តើទីនេះជាកន្លែងអ្វី? សន្តិសុខ: ទីនេះជាហាងញុំាបាយ ខ្ញុំ: បាទខ្ញុំមកញុំាបាយ តើទីនេះទទួលតែអ្នកជិះឡានឬ? ហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកជិះឡានមក ពូមិនសួរគេថាមកធ្វើអ្វី? តើអោយតែអ្នកជិះឡាន សុទ្ធតែជាអ្នកមានលុយចូលញុំាឬ? បុរសសង្ហារូបនេះ បានបន្តថា៖ បន្ទាប់មកខ្ញុំបានបើកកែបម៉ូតូ នឹងយកលុយចំនួន៣ដុំដែលខ្ញុំទើបតែដក ដាក់ចូលកាបូបរបស់ខ្ញុំ គាត់ឃើញភ្លាមក៍ភ្ញាក់ផ្អើល!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយ កុំវាយតម្លៃមនុស្សលើសម្ភារៈនិយម និងសំបកក្រៅ អ្នកជិះឡានមិនប្រាកដថាមិនជំពាក់បំណុលគេ និងសុទ្ធតែជាអ្នកមានទាំងអស់នោះទេ ហើយអ្នកជិះម៉ូតូក៍មិនប្រាកដថាគេជាអ្នកក្រ គ្មានលុយចូលញុំានោះដែល។ លោក ចម សូរិយា បានបន្ថែមថា៖ បាយមួយចានតម្លៃ១០$ ទោះអ្នកជិះឡាន ឬអ្នកជិះម៉ូតូចូលញុំា ត្រូវបង់លុយស្មើគ្នា ហេតុអ្វីមិនបម្រើសេវាកម្មតាមតួនាទី? ដោយក្ដីរាប់អានពីខ្ញុំ ចម សូរិយា៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment