គិតយ៉ាងណាដែរបងប្អូន! ភ្លេចកាបូបកុំព្យូទ័រក្នុងបន្ទប់ទឹក តែ១០នាទី មកវិញខាងការិយាល័យផ្សាររក្សាទុកអោយ តែមិនអោយវិញទេ ទាល់តែបង់ថ្លៃឆែកកាម៉េរ៉ាបញ្ចាក់សិន ដែលមានតម្លៃដល់ទៅ…

មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងបណ្តាញសង្គម ក្រោយពីមានគណនីហ្វេសបុកមួយឈ្មោះ កុសល លីន នេ បានរៀបរាប់ថា: បទពិសោធន៍មួយ ដែលទើបតែបានជួបលើកទី១ សូមជួយចែករំលែក ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនជួបស្ថានភាពដូចខ្ញុំ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ោងប្រហែល១កន្លះរសៀល ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០, នៅផ្សារទំនើប MidTown ផ្លូវ២០០៤, ខ្ញុំបានចូលបន្ទប់ទឹកជាន់ផ្ទាល់ដីនៅផ្សារនោះ ហើយក៏ភ្លេចកុំព្យូរទ័រយួរដៃ (Laptop) មួយនៅទីនោះ។ ក្រោយខ្ញុំចាកចេញពីបន្ទប់ទឹកនោះប្រហែល១០នាទី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាងតិច ខ្ញុំក៏ត្រលប់មករកកុំព្យូរទ័រខ្ញុំវិញ តែខាងបងស្រីអនាម័យបានឃើញនិងយកទុកឲ្យខាងការិយាល័យផ្សារទៅហើយ ខ្ញុំក៏ឡើងទៅជួបខាងការិយាល័យផ្សារ ហើយបានសុំអះអាងថាកុំព្យូរទ័រនោះជារបស់យើងពិតប្រាកដមែន តែខាងផ្សារមិនទទួលការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ជាក់របស់យើងទេ (កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំមានលេខសំងាត់និងស្គាល់ឯកសាររបស់ខ្ញុំនៅខាងក្នុងដែលអាចបញ្ជាក់ថាជារបស់ខ្ញុំពិត១០០%) តែគេនៅតែទាមទារឲ្យយើងបង់ថ្លៃឆែកកាម៉េរ៉ាចំនួន៥០ដុល្លារសិន ដើម្បីគេឆែកកាម៉េរ៉ាថាពិតជាយើងបានស្ពាយលេបថប

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment