ពុទ្ធោអើយ! ប្តីសម្លាញ់អើយ អូនធ្វើចិត្តមិនបានទេ វិលមករកអូននិងកូនវិញណា កូនយើងនៅតូចណាស់ ពេលគ្មានបង តើឲ្យអូននិងកូនរស់នៅបែបណា?

ឆាកជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗ គ្នាអ្វីអាចកំណត់បានថា ថ្ងៃណា​ វេលាណា ពេលណា យប់ ឬ ក៏ថ្ងៃ ដែលយើងនិងត្រូវចាកចេញនោះ គឺមានតែច្បាប់នៃធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះ ជាកំណត់។ តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអូនឈឺចាប់នោះ គឺនៅពេលនេះ បងបានចាកចេញទៅទាំងវ័យក្មេង ទាំងកូនយើងនៅតូច ទៅទាំងគ្មានពាក្យលាមួយមាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងបើយើងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Ah Kouch Love Somnang បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា “វិលវិញមកប្ដីសម្លាញ់អូននិងកូនចាំបងកូនយើងនៅតូចណាស់ វាលឿនពេកហើយអូនទទួលយកមិនបានទេវិលមកបំពេញសន្យាបងមក ។ អូនពិបាក់រស់ណាស់ ពេលគ្មានបង វិលវិញមក បងតែងតែនិយាយថាមិនទៅណាចោលអូននិងកូន បែកសម្លេងតែមួយថ្ងៃមិនបានផងនឹកប្ដីស្ទើឆ្កួត ។ អីឡូវពេលនេះអោយអូនបែកបងរហូតតើអូនធ្វើចិត្ដម្ដេចបានទៅ វិលវិញមកបងអូននិងកូនចាំ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើបានបន្ថែមទៀតថា “អូនធ្វើចិត្តមិនបានទេ បងទៅអោយបានសុខណាប្ដីសម្លាញ់ កុំបារម្មណ៍ពីអូននិងកូនអីណា។ បើមាមជាតិក្រោយកុំអោយអាយុខ្លីដូចជាតិនេះទៀ បើជាតិក្រោយមានពិតអូនសូមជួបបងគ្រប់ៗជាតិ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏មានបងប្អូនជាច្រើនចង់ដឹង ពីការស្លា ប់បាត់បង់ជីវិតរបស់គាត់ ភ្លាមនោះ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកបានឲ្យដឹងថា “ប្តីរបស់គាត់ ត្រូវគេលួចកា ប់”៕

Related posts

Leave a Comment