យល់យ៉ាងណាដែរ?! ចំប៉ីខ្មៅ លើកម្រាមដៃ សូមក្តីមេត្តាពីសំណាក់មហាជន ដើម្បីបានឱកាសចូលរៀនឆ្នាំទី៤វិញផង

មហាជនពិតជាជឿជាក់ថា ប្រាកដជាបានស្គាល់ ប្អូនប្រុស យិន ហេង ឬហៅថា ចំប៉ីខ្មៅ ដែលបានជា ប់ទោ សពីប ទ ញុះញ ង់​ឲ្យ​មាន​ការ​រើសអើ ង ហើយនៅពេលនេះ បុគ្គលរូបនេះ ត្រូវបានដោះលែង ឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងក្រោយពីមានសេរីភាព បុគ្គលរូបនេះ បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា “គ្រប់យ៉ាងមិនអាចលុបលាងដោយការសុំទោ សបាននោះទេ បើគ្រប់គ្នាបង្កើតកំហុ សដោយការប្រ មា ថហើយសុំទោស ចុះខ្ញុំជាអ្វី? ខ្ញុំបានអនុវត្តន៍ទោសយ៉ាងពេញលេញ១ឆ្នាំ ក្នុងគុ ក ថ្ងៃនេះពេលនេះខ្ញុំមានតែលើកម្រាមដៃ សុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូន សម្ដេច ទ្រង់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមេត្តាផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទ បានទទួលឱកាសចូលរៀនឆ្នាំទី៤វិញផងបាទ ជាពិសេសការអន្តរាគមន៍ដ៏មានតម្លៃពីឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនជា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំបាទខុស មានបទល្មើសហើយក៏អនុវត្តន៍ទោសរួចហើយ កាលពេលចាប់ខ្លួនខ្ញុំបាទខ្ញុំរៀនបានឆ្នាំទី៣រួចហើយ។ ជួយមនុស្សម្នាក់នេះផង រូបបែកធ្លាយពីខាងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី១ ព្រៃស ថ្ងៃដំបូងនៃវត្តមានក្នុងគុ ក”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment