ស្តាប់ចម្លើយរបស់លោកតាភ្លាម បងប្រុសម្នាក់នេះ ស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែក ដោយសារតែលោកតាថាមកភ្នំពេញរកការងារធ្វើ ហើយកូនៗរបស់គាត់បាននាំគ្នាទៅ….

ក្តីស្រលាញ់របស់ឪពុកម្តាយ មិនអាចមានអ្វីមកប្រៀបបានទេ ហើយកូនខ្លះក៏ដឹងគុណ ហើយកូនខ្លះមិនត្រឹមតែមិនសងគុណពួកគាត់ទេ តែបែជាធ្វើទង្វើមិនអាចទទួលយកបានមកលើពួកគាត់ទៅវិញ ដូចជាពាក្យមួយថា ឪពុកម្តាយ ចិញ្ចឹមកូន១០នាក់បាន តែកូនៗខ្លះចិញ្ចឹម តែឪពុក ម្តាយ មិនបានទៅវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយលែក ពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់ ក្រោយពីស្តាប់ចម្លើយរបស់លោកតាម្នាក់ ដែលបងប្រុសមានគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ Bong Hong បានសួរគាត់ ដោយបានរៀបរាប់ថា: ឃេីញគាត់ដេីរកាត់ហាងសួរគាត់ថាអ៊ុំមកពីណាវិញហេីយហូបអ្វីនៅ?គាត់ក៍ថាមកពីខេត្តមករកការងានៅPPមិនដឹងស្នាក់នៅទីណាទេ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេីយក៍បានសួរគាត់តថាចុះកូនអ៊ុំវិញគេនៅណាធ្វេីអី… គ្រាន់តែគាត់និយាយមកខ្ញុំអួលដេីមករ😢 គាត់ថាកូនទៅរកសុីធ្វេីការនៅស្រុកគេជាមួយគ្រួសារគេហេីយ!!! មិនដែលខ្វាយខ្វល់ពីគាត់😑 ឲមនុស្សហេីយមនុស្ស… ខ្ញុំគ្មានអ្វីច្រេីនគ្រាន់តែហាវគាត់ចូលមកហេីយធ្វេីម្ហូបឲគាត់ឃេីញស្នាមញញឹមខ្ញុំក៍សប្បាយចិត្ត🙏🏻៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment