សែនស្រណោះណាស់! ពុកខ្ញុំចង់ទៅដើរលេងជាមួយពុកដែរ…កាលខ្ញុំនៅតូច តែពេលនេះ កូនហ្អា…ពុកចង់ដើរលេងទៅកន្លែងព្រះច្រើន នាំពុកទៅផង ពេលនេះពុកដើរលែងរួចហើយ

ធ្វើបុណ្យទាន់ខែភ្លឺ ពិតជាមានន័យដាស់តឿនដល់កូនៗទាំងអស់ អោយមានចិត្តមេត្តាចំពោះអ្នកមានគុណ កុំឲ្យស្តាយក្រោយ ពេលដែលអ្នកមានគុណមិននៅលើពិភពលោកនេះ ទោះបីចង់ធ្វើបុណ្យ ឬក៏ធ្វើរឿងល្អៗជូនពួកគាត់ បែរជាមិនអាចទៅវិញ បានត្រឹមតែសោកស្តាយប៉ុន្នោះ។

ជាក់ស្តែង ដូចជាបងប្រុសម្នាក់នេះ បានដឹងគុណឪពុករបស់គាត់ និងបានជូនឪពុករបស់គាត់ទៅកាន់កន្លែងដែលគាត់ចង់ទៅ ដោយបងប្រុសបានសរសេរថា: “👦ពុកខ្ញុំចង់ទៅដើរលេងជាមួយពុកដែរ…កាលខ្ញុំនៅតូច👴កូនហ្អា…ពុកចង់ដើរលេងទៅកន្លែងព្រះច្រើន នាំពុកទៅផង ពេលនេះពុកដេីរលែងរួច ……”៕

Related posts

Leave a Comment