ក្រោយពេលដែលតុលាការសម្រេចឲ្យ លោក សុវណ្ណរិទ្ធី មានសេរីភាពឡើងវិញស្រាប់តែ នាយ ពាក់មី បានបង្ហោះសារមួយផងដែរថា…

ភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នេះលោក លិ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានប្រកាស សាលក្រមផ្តន្ទាទោស

លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី អតីតអគ្គនាយកសារព័ត៌មាន TVFB ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល១៨ខែ តែទោសនេះត្រូវអនុវត្តត្រឹមតែ៥ខែ២៨ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ សល់ប៉ុន្មានព្យួរជាធម្មតា ។

ដូច្នេះ មានន័យថា លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី នឹងត្រូវដោះលែងអោយមានសេរីភាពឡើងវិញ ប្រសិនបើគ្មានជាប់បណ្តឹងណាផ្សេងទៀតទេ ។ ក្នុងនោះផងដែលមាន

មហាជនច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរលោកផងដែលជាពិសេស នាយ ពាក់មី ក៌បានបង្ហោះសារោងដែរថា សូមចូលរួមអបអរសាទរ ប្អូនប្រុស បានមានសេរីភាពវិញហេីយ

Related posts

Leave a Comment