សា ហា វ ខ្លាំងណាស់! កំពុងតែញ៊ាំអាហារជាមួយគ្នា ស្រាប់តែខាងប្រុស ចា ក់ ស ម្លា ប់ សង្សាររបស់ខ្លួន ព្រោះដោយសារតែមូលហេតុ

បើយោងតាមប្រភពព័ត៍មាន បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា៖”គូស្នេហ៍ ពីរនាក់ កំពុងតែញ៊ាំអាហារជាមួយគ្នា ស្រាប់តែផ្ទុះកំ ហឹ ង ដោយខាងប្រុស បានទាញ កាំ បិ ត ចាក់ភាគីខាងនារី រហូត ស្លា ប់ បាត់ បង់ ជីវិត នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុ ហើយជន ប ង្ក ក៏បានអា ក រ ស ម្លា ប់ ខ្លួនឯងតាមក្រោយ តែមិនទាន់ ស្លា ប់ ក៏ត្រូវបានដឹកបញ្ចូន ទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ នៅមន្ទីរពេទ្យ”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពខាងលើ បានបន្ដទៀតថា៖”គូស្នេហ៍មួយគូនេះ មិនទាន់រៀបការ នៅឡើយនោះទេ តែបានស្រឡាញ់ និងរស់នៅជាមួយគ្នា អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្ដែដោយសារតែភ្លើងស្នេហ៍ប្រចណ្ឌ ទើបធ្វើឲ្យមានរឿងមួយនេះ កើតឡើងតែម្ដង”។ ជន ប ង្ក មានឈ្មោះ ឯកឌៀវ វន្ថា អាយុ៤៧ឆ្នាំ ចំណែកឯភាគីខាងនារី ដែលបាន ស្លា ប់ បាត់បង់ជីវិត មានឈ្មោះ វង្ស ម៉ាលីនដា អាយុ២៧ឆ្នាំ មុខរបរលក់ផលិតផលតាម អនឡាញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment