តើជាការពិតទេ? អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងម្នាក់ កំពុង​បោះពុម្ព​សៀវភៅ​ ជាភាសា​អង់គ្លេស​តែ​សរសេរជា​ សូរសព្ទ​​ខ្មែរ​ ដាក់​លក់ជាសាធារណៈ​…​លោកផែង វណ្ណៈ ផ្ទុះប្រតិកម្មភ្លែត

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ លើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់លោក ផែង វណ្ណៈ ថា យុវជន​រូបនេះ​កំពុង​បោះពុម្ព​សៀវភៅ​ ជាភាសា​អង់គ្លេស​តែ​ សរសេរជា​ សូរសព្ទ​​ខ្មែរ​ ដាក់​លក់ជាសាធារណៈ​ និង​ បង្ហោះ​លក់​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​ Dara Ly Book ទៀតផង​ ។

ជាក់ស្តែងនៅក្នុងអត្ថបទទាំងរបស់លោក ផែង វណ្ណៈ បានបង្ហោះថា “យុវជន​រូបនេះ​កំពុង​បោះពុម្ព​សៀវភៅ​ ជាភាសា​អង់គ្លេស​តែ​ សរសេរជា​ សូរសព្ទ​​ខ្មែរ​ ដាក់​លក់ជាសាធារណៈ​ និង​ បង្ហោះ​លក់​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​ Dara Ly Book ទៀតផង​ ។

ការបោះពុម្ព​សៀវភៅ​បែបនេះ​ត្រូវ​បាន​អ្នក​អភិរក្ស​អក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​ យល់ឃេីញថា​ នឹងធ្វើ​អោយ​ក្មេង​ៗជំនាន់ក្រោយកាន់តែភ្លេចប្រេីប្រាស់​អក្សរ​សាស្រ្ត​ជាតិរបស់ខ្លួន​ ។ ជាពិសេស​បច្ចុប្បន្ន​ នៅលេី​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​ មានបងប្អូន​មួយចំនួន​មិនសរសេរអក្សរខ្មែរទេ​ តែ​សរសេរអក្សរ​អង់គ្លេស​តែ​សូរសព្ទ​ខ្មែរ​វិញ​ ។

ការបោះពុម្ព​សៀវភៅ​បែបនេះ​ត្រូវ​បាន​អ្នក​អភិរក្ស​អក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​ យល់ឃេីញថា​ នឹងធ្វើ​អោយ​ក្មេង​ៗជំនាន់ក្រោយកាន់តែភ្លេចប្រេីប្រាស់​អក្សរ​សាស្រ្ត​ជាតិរបស់ខ្លួន​ ។ ជាពិសេស​បច្ចុប្បន្ន​ នៅលេី​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​ មានបងប្អូន​មួយចំនួន​មិនសរសេរអក្សរខ្មែរទេ​ តែ​សរសេរអក្សរ​អង់គ្លេស​តែ​សូរសព្ទ​ខ្មែរ​វិញ​ ។

Related posts

Leave a Comment