ជួយស៊ែរម្នាក់មួយផង! បងស្រីម្នាក់ប្រកាសស្វែងរក ម្ចាស់ខ្សែកពេជ្រមួយខ្សែនេះ ដោយគាត់បានរើសបាននៅ

ពិតជាទឹកចិត្ដដ៏ល្អ ដែលរកអ្វីមិនប្រៀបផ្ទឹម ពុំសឹងបាន ដោយបងស្រីម្នាក់ បានធ្វើដំណើរកម្សាន្ដទៅកាន់ ភោជនីយដ្ឋានមួយ ស្ថិតនៅក្នុងខេត្ដសៀមរាប ហើយពេលចូលបន្ទប់ទឹក ក៏ប្រទះឃើញខ្សែ ក ពេជ្រ មួយខ្សែ ដោយមិនដឹងជារបស់អ្នកណាម្នាក់ ក៏សម្រេចចិត្ដ យកមកឱ្យម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននោះ រក្សាទុក ងាយស្រួលដល់ម្ចាស់ដើម អាចមករកវិញ នៅហាងនោះផ្ទាល់តែម្ដង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរ បើយោងតាមរយៈគេហទំព័រ ហ្វេសប៊ុក បងស្រីដែលមានឈ្មោះ P Sobtey Chhim បានលើកឡើងឱ្យដឹងថា៖”ខ្ញុំរើសបានខ្សែ ក ពេជ្រមួយខ្សែ នៅហាងបាយមាន់ដុតគុម្ភឬស្សី បារាយ ខេត្តសៀមរាប បានយកទៅផ្ញើនឹងម្ចាស់ហាង នៅកន្លែងគិតលុយ រើសបានថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ១២៖៣០ថ្ងៃត្រង់ នៅមុខបន្ទប់ទឹក”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment