អីយ៉ា​! បាត់មួយរយៈ បេក្ខជន The Voice Kids អ៊ុំឆេង យុត្តិកា ស្រស់ស្អាតមើលសឹងមិនស្គាល់… (មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេញក្រមុំស្តូក! បាត់មួយរយៈ បេក្ខជន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​The Voice Kids អ៊ុំឆេង យុត្តិកា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្រស់ស្អាតមើលសឹងមិនស្គាល់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រិយមិត្តខ្លះប្រាកដជានៅចាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយខ្លះទៀតចាំតែឈ្មោះ អតីតបេក្ខជន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​The Voice Kids អ៊ុំឆេង យុត្តិការ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលកាលនោះនៅតូចហើយមានហ្វេនៗជាច្រើនបានសរសើរចំពោះរូបនាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺថាសម្រស់របស់នាងពិតជាស្រស់ស្អាត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មួយរយៈនេះគេសង្កេតឃើញថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាងពេលក្រមុំហើយសម្រស់របស់នាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កាន់តែស្រស់ស្អាតជាងមុនទៅទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលធ្វើអោយមហាជនជាច្រើនជាពិសេសហ្វេនៗរបស់នាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពិតជាកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រិយមិត្តចង់ដឹងច្បាស់ ថានាងស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណា សូមទស្សនាវីដេអូនិងរូបភាពខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment