អាសូរណាស់! មើលចុះ កសិករខ្មែរ អង្គុយសម្លឹង​ត្រសក់​ ខំដាំទំរាំបានផល ដល់ពេលលក់បានតម្លៃថោក ហើយមិនសូវមានទីផ្សារទៀត…

កសិករ ម្នាក់អង្គុយយក ដៃទ្រ ចង្កា សម្លឹងមើល ទៅត្រសក់ដែ លប្រមូលផល បានហើយ​ តែបែរជា លក់ចេញ​បាន ថោកមិនសមនឹងភាពហត់ នឿយ ថែមទាំង ពិបាក រកទីផ្សារទៀត ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជាកសិករ នោះត្រូវបានគេ ដឹងថា រស់នៅភូមិពង ទឹក ឃុំស្រែចែង ស្រុកជុំគីរី ខេត្តកំពត ។ នេះបើតា មគណ នីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Sum Chamnan ។ តាមប្រភពខាងលើ ឱ្យដឹងថា បុរស កសិកររូបនេះបានត្អូញត្អែរថា ត្រសក់រប ស់ខ្លួនលក់ បានថោក និង មិនសូវមាន ទីផ្សារទេ ។ យ៉ាងណាក្ដីក៏ មិនមា នការបញ្ជាក់ លម្អិតថា តើផលដំណាំ ត្រសក់រប ស់កសិកររូបនេះ ដាំបានប៉ុន្មាន ហើយលក់ បានថ្លៃ ប៉ុន្មានក្នុង មួយ គីឡូ នោះទេ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកបើមក មើលទីផ្សារកសិផល ក្នុងស្រុកវិញ មានបណ្ដាអង្គការ ក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយ ចំនួន និង ក្រសួងស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធក៏បានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ កសិករឱ្យបន្តដាំដុះបន្លែសុវត្ថិភាព ហើយក្នុងនោះក៏ មានកា រជួយរ កទីផ្សារផ្គត់ផ្គង់ នៅលើបណ្ដាទីផ្សារ ផ្សារទំនើប និង ភោជនីយ ដ្ឋានផ្សេងៗ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កត្តានេះ ក៏បានពាក់ ព័ន្ធមួយផ្នែកទៅ នឹងអាជ្ញាធរក្នុង មូលដ្ឋាន គួរតែជួយត្រួត ពិនិត្យមើលទៅលើកា រដាំដុះរបស់ កសិករ ការបង្កើតជា សហគមន៍ និង ជួយរកទីផ្សារជា ដើម ទើបកសិករទាំងអស់អាចបន្តដាំដុះ រកប្រាក់ កម្រៃផ្គត់ផ្គង់ ជីវភាពគ្រួសារ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment