នៅចាំគាត់​បានទេ បង​ ហុិន​ រតនា​ គាត់ធ្លាប់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពី​ ២​ ៣​ឆ្នាំ​ មុន ប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងខ្នងគាត់ តែ​ពេលនេះគាត់រួមទាំង​ K9 ត្រឡប់មកវិញហេីយ

ប្រិយមិត្ដ មួយចំនួនប្រាកដជាស្គាល់រួចមកហើយ នូវលោកគ្រូ បង្វឹកឆ្កែដ៏ល្បីឈ្មោះ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង នោះគឺលោក ហុិន រតនា ដែលកាលពីអំឡុងពេលមួយរយៈមុននេះ គាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដោយត្រូវបានជនជាតិចិន បានបើករថយន្ដបុករួចកិន បណ្ដាលឲ្យទទួលរងរបួសផ្នែកឆ្អឹងខ្នង យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ កាលពីម្សិលមិញនេះ ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ពិតជាដំណឹងដ៏សែនរីករាយជាទីបំផុត ដោយលោក ហុិន រតនា បានវិលត្រលប់មកវិញហើយ ក្រោយរបួសរបស់គាត់ បានជាសះស្បើយឡើងវិញ។ ក្នុងនោះដែរ បើយោងតាមរយៈគេហទំព័រ ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Police Cambo បានសរសេរប្រាប់ឱ្យដឹងថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“សួស្ដី​បងប្អូនទាំងអស់គ្នា​ តេីបងប្អូននៅចាំបង​ ហុិន​ រតនា​ បានទេ​ ដែលគាត់ធ្លាប់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពី​ ២​-៣​ឆ្នាំ​ មុន​ ដែលប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងខ្នងគាត់​ តែ​ពេលនេះគាត់រួមទាំង​ K9 ត្រឡប់មកវិញហេីយ អបអរសាទផងបង រួមទាំង​ សុខនរស់គាត់​ Jazz SAR K9”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment