ពិតជាពីរោះខ្លាំងណាស់! កម្មវិធីCambodian Idol Junior កុមារី ម៉ុន មករា ដាក់មួយបទនេះ សម្លេងខ្លាំងអស់ទាស់…(មានវិដេអូ)

ក្នុងពេលនេះកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតបានមកដល់ហើយ គឺកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារប្លែកគេក្នុងយុគសម័យថ្មី Cambodian Idol Junior វគ្គ Judge Audition សប្ដាហ៍ទី ១។ យ៉ាងណាមិញកុមារី៖ ម៉ុន មករាអាយុ៖ ១៤ ឆ្នាំ មកពីីកណ្ដាលច្រៀងបទ៖ កម្មពីបុព្វេ ធ្វើបានយ៉ាង

ល្អរហូតទទួលបានYesពីគណៈកម្មធិការទាំងបីផងដែរ មានមានវត្តមានលោក ព្រាប សុវត្តិ និង ពូរាជ ជាពិសេសនោះគឺ សុខ ស្រីនាងតែម្តង៕
តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ចង់ដឹងថាពិរោះយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

Related posts

Leave a Comment