ព្យាបាលលែងទាន់ អ៊ីតាលី សម្រេចបោះបង់អ្នកជំងឺអាយុ៨០ឆ្នាំឡើងទៅ ទុកចោលរហូតដល់ ស្លា​ ប់

ប្រទេស​អ៊ីតាលី ត្រូវ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រទេស​បន្ទាប់​ពី​ចិន ដែល​មាន​ចំនួន​អ្នក​ស្លា ប់ និង ​ឆ្លង​វីរុស COVID-19 ច្រើន​លើសលុប​ជាង​គេ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជាមួយ​នឹង​ការ​កើន​ឡើង​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង និង​ ស្លា ប់​ឥត​ឈប់ឈរ​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​បែប​នេះ ខាង​ផ្នែក​គ្រប់​គ្រង​វិបត្តិ​ក្នុង​ប្រទេស​អ៊ីតាលីបាន​សម្រេច​ចិត្ត​ថា អ្នក​ជំងឺដែល​មាន​វ័យ​ចាប់​ពី ៨០ ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ ឬ​អ្នក​ដែល​មាន​សុខភាព​ទន់​ ខ្សោយ​ខ្លាំ ង នឹង​ត្រូវ​បដិសេធមិន ​ឲ្យ​យក​មក​កន្លែង​សម្រា ក​ព្យាបាល​ឡើយ ប្រសិន​បើ​នៅ​ថ្ងៃ​ណា​មួយ មន្ទីរពេទ្យ​មិន​មាន​គ្រែ​សម្រាក​គ្រប់គ្រាន់​នោះ ។ បែប​នេះ​មាន​ន័យ​ថា អ្នក​ជំងឺ​ខ្លះនឹង​អាច​ត្រូវ​ទុក​ចោល​រហូត​ដល់​ស្លា ប់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«អ្នកណាត្រូវស្លា ប់ អ្នកណាត្រូវរស់ គឺសម្រេចទៅតាមអាយុ និង ស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺទាំងនោះ ។ ក្នុងពេលមានសង្គ្រាម គឺគេតែងធ្វើបែបនេះ» ។ នេះបើតាមសម្ដីវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់បានបញ្ជាក់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​តាម​វិបសាយ The Telegraph បាន​បញ្ជាក់​ថា ក្រុម​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​វិបត្តិ​បាន​បង្កើត​ចំណាត់ការ​ថ្មី ដែល​នឹង​កំណត់​ថា អ្នក​ជំងឺ​ណាគួរ​តែ​ទទួល​បាន​ការ​ព្យាបាល ក្នុង​មណ្ឌល និង​ នរណា​មិន​គួរ​ព្យាបាល ប្រសិន​បើ​មិន​មាន​កន្លែង​គ្រប់គ្រាន់ ។បច្ចុប្បន្នឯកសារ​នៃ​ចំណាត់​ការ​ថ្មី​នេះ បាន​សម្រេច​រួចរាល់ និង ​នៅ​តែ​ត្រូវ​ការ​ការ​អនុម័ត​ចុងក្រោយ​ពី​គណៈកម្មាធិការ​បច្ចេកទេស​វិទ្យាសាស្ត្រ មុន​ពេល​បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​មន្ទីរពេទ្យ​ប៉ុណ្ណោះ ។ ចំណាត់​ការ​ថ្មី​នេះនឹង​រំពឹង​ថា នឹង​អនុវត្ត​ពាសពេញ​ប្រទេស​អ៊ីតាលី​ទាំង​មូល នេះ​បើ​តាម​ប្រភព​ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល​បញ្ជាក់ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ WorldOfBuzz

Related posts

Leave a Comment