ទឹកចិត្តមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន! ដោយសារតែមិនអាចឈរមើលនឹងភ្នែក បុរសម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែព្យាយាមជួយក្មេងលង់ទឹក​ តែបែរជា…..

ប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទឹកចិត្តរបស់យើងម្នាក់ៗតែងតែខុសគ្នា អ្នកខ្លះមិនពីអ្នកដ៏ទៃទេ អោយតែខ្លួនឯងបានសុខ បានចម្រើន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចង់គេពិបាកយ៉ាងណា វិនាសយ៉ាងណាក៏មិនគិតដែរ មិនខ្វល់ខ្វាយដែរ។

រីឯអ្នកខ្លះវិញទៀត គឺទឹកចិត្តពិតមិនអាចកាត់ថ្លៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែងតែជួយអាសាអ្នកដ៏ទៃ ពេលគេមានទុក្ខធុរៈតែងតែជួយ មិនដែលគិតចង់អ្វី រឺគុណបុណ្យពីគេវិញឡើយ រហូតដល់អ្នកខ្លះទៀតព្រោះតែទឹកចិត្តនៃការជួយអ្នកដ៏ ទោះដឹងថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតក៏នៅតែហ៊ានលះបង់​ព្រោះតែទឹកចិត្តរបស់គាត់មិនអាចឈរអោបដៃមើលអ្នកដ៏ទៃមានផលលំបាក មានគ្រោះថា្នក់នៅនឹងមុខមិនជួយ។

ជាក់ស្តែងដូចជាថ្ងៃនេះដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានករណីមួយដោយបុរសម្នាក់ដោយសារតែព្យាយាមជួយក្មេងលង់ទឹក​ បែរជាលង់ ស្លា ប់ ខ្លួនឯងទៅវិញ។ គាត់មានអាយុ២៦ឆ្នាំ ដោយត្រូវបានគេស្គាល់ថា ឈ្មោះ លី សាមេត

ជាមន្ត្រីមន្ទីរព៌័ត៌មានខេត្តម្នាក់ ព្រោះតែចុះទៅជួយក្មេងដែលកំពុងលង់ទឹក នៅចំណុចរមណីយដ្ឋាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នេរខ្សាច់ ស្ថិតក្នុងភូមិហ្វាំង ឃុំប៉ុង ស្រុកវ៉ើនសៃ ខេត្តរតនគីរី កាលពីវេលាម៉ោង 4:38នាទីរសៀល ថ្ងៃទី 5 ខែមិនា ឆ្នាំ2020 ។

Related posts

Leave a Comment