ល្អខ្លាំងណាស់! ក្រុមការងារចត្តាឡីស័ក នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវ ដែលបានដាក់ស្នាក់ការរបស់ខ្លួនជាប្រចាំ ត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើការបាញ់ថ្នាំការពារជំងឺ វីរ៉ុស COVID-19 ពីក្រុមភ្ញៀវទេសចរណ៍ដែលចូលមកតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិភ្នំដិន

នៅថ្ងៃទី ០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ បើយោងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកផកេ “វណ្ណា ព័ត៌មានតាកែវ” បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ក្រុមការងារចត្តាឡីស័ក នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវ បានធ្វើការសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើការបាញ់ថ្នាំការពារជំងឺ វីរ៉ុស COVID-19 ពីក្រុមភ្ញៀវទេសចរណ៍ដែលចូលមកតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិភ្នំដិន។

ហ្វេសប៊ុកនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា៖ “ក្រុមការងារចត្តាឡីស័ក នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវ ដែលបានដាក់ស្នាក់ការរបស់ខ្លួនជាប្រចាំ នៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិភ្នំដិន ស្ថិតនៅឃុំភ្នំដិន ស្រុកគិរីវង់ ដែលបានធ្វើការសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើការបាញ់ថ្នាំការពារជំងឺ វីរ៉ុស COVID-19 ពីក្រុមភ្ញៀវទេសចរណ៍ដែលចូលមកតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិភ្នំដិន ថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០៕”៕

Related posts

Leave a Comment