ប្រជាជនអាមេរិក សំរុកទិញអាហារ ទឹក និងសម្ភារៈពេទ្យស្តុកទុកក្រោយអាមេរិកប្រកាសមានការឆ្លងCovid 19 កើនដល់90នាក់និងមានអ្នកស្លា ប់ចំនួន…(មានវិដេអូ)

បរទេស ៖ Covid19មានត្រឹម១ករណីនៅក្រុងNewyork ប្រជាជនBrooklyn និង Queens នៅទីក្រុង New Yorkសំរុកទិញអាហារ ទឹក និងសម្ភារៈពេទ្យស្តុកទុកក្រោយអាមេរិកប្រកាសមានការឆ្លងCovid 19 កើនដល់90នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន6នាក់។

ប្រជាជនបានចាប់ផ្តើមស្តុកទុករបស់របរពីហាងនានានៅទូទាំងប្រទេសដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សពីរនាក់ដំបូងបានស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារCovid19។

ការស្លាប់ទាក់ទងនឹងជំងឺវីរុសពីរនាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនហើយរួមបញ្ចូលទាំងអ្នករស់នៅមណ្ឌលថែទាំមណ្ឌលថែទាំជីវិតនិងអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យ EvergreenHealth ។ 03-03-2020 ៕ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment