ក្តៅៗ កូរ៉េ រកឃេីញអ្នកឆ្លងថ្មីបន្ថែម​ ៣៣៤នាក់ទៀត​ ធ្វេីអោយចំនួនសរុបកេីនដល់​ ១៥៣៥នាក់ និងស្លា ប់ ចំនួន…

សេអ៊ូល ៖ ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងប្រទេសកូរ៉េ​ គិតត្រឹមម៉ោង៩ព្រឹកថ្ងៃទី២៧ខែ២ឆ្នាំ២០២០នេះ​ រកឃេីញអ្នកឆ្លងថ្មីបន្ថែម​ ៣៣៤នាក់ទៀត​ ធ្វេីអោយចំនួនសរុបកេីនដល់​ ១៥៣៥នាក់​ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកកំពុងព្យាបាលដាច់ដោយឡែក​មានចំនួន ១៥៥៩នាក់​ ,​ អ្នកជាសះស្បេីយមានចំនួន ២៤នាក់​ ,អ្នកស្លា ប់មានចំនួននាក់​១២ ,​ អ្នកជំងឺសង្ស័យ​មានចំនួន៥៦,៣៩៥ នាក់​ ,​ អ្នកកំពុងពិនិត្យមានចំនួន២១,០៩៧នាក់​ ,​ អ្នកពិនិត្យរួចលទ្ធផលអវិជ្ជមាន​មានចំនួន ៣៥២៩៨នាក់​ ។

យ៉ាងណាមិញនេះជាតំបន់ឆ្លងថ្ងៃនេះ សេអ៊ូល(서울)6 , ដេគូ(대구)307,ដេជុន(대전)3,អ៊ូលសាន(울산)2,ក្យុងគី(경기)4,ឈុងបុក(충북)2,ឈុងណាម(충남)4, ក្យុងបុក(경북)4,ក្យុងណាម(경남)2 ។ នាយកដ្ឋានគ្របគ្រងជំងឺឆ្លងកូរ៉េ​ ១៣៣៩:

Related posts

Leave a Comment