គ្រាន់តែរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអាស ន្នភ្លាម តារាចម្រៀងកូរ៉េម្នាក់បរិច្ចាគប្រាក់ ១០០លានភ្លែតដើម្បីប្រយុ ទ្ធនឹងវីរុ សកូរ៉ូណាដ៏សា ហាវ

តារាចម្រៀងទោល គីមជុង ហ្គូប រិច្ចាគប្រាក់ ១០០ លានវ៉ុនដើម្បីជួយប្រយុ ទ្ធនឹងវីរុ សកូរ៉ូណា ១៩។ តារាចម្រៀង Kim Jong-guk បានផ្តល់នូវទឹកចិត្តកក់ក្តៅដើម្បីជួយដល់ការខូចខាត ដែលបណ្តាលមកពីការរីករាលដាលនៃ Corona19 ។

លោកគីមជុងឃុកបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ១០០ លានវ៉ុនដល់ សមាគមជួយសង្គ្រោះគ្រោះ មហ ន្តរាយជាតិនៃក្តីសង្ឃឹមនៅថ្ងៃទី ២៥ ។ នេះជាទង្វើល្អក្នុងការជួយដល់អ្នកដែលកំពុងពុះពារនឹងការកើនឡើងនៃ corona19 ថ្មីៗ។

លើសពីនេះទៀត Yu Jae-seok ដែលជាអ្នកផ្សាយបានឈ្នះ ១០០ លានវ៉ុនអ្នកចំរៀង Lee Seung-hwan ៣០ លានវ៉ុននិងអ្នកផ្សាយ Lee Lee Hye-young បានដាក់ប្រាក់ ១០ លានវ៉ុន៕

Related posts

Leave a Comment