សោកស្តាយណាស់! ដុកទ័រធំម្នាក់ទៀតហើយបានស្លា​ប់ បន្ទាប់ពីព្យាបាលអ្នកជំងឺវីរុសកូរូណា នៅក្រុងវូហាន

មន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាវេជ្ជបណ្ឌិតអាយុ ៤២ ឆ្នាំម្នាក់ដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យជិតទីក្រុងអ៊ូហានបានក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតទី ២ ដែលបានស្លា ប់ដោយ សារវីរុស Covid-19 ពេល ២៤ ម៉ោងនៅក្នុងខេត្តហ៊ូប៉ី ប្រទេសចិន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វេជ្ជបណ្ឌិត Huang Wenjun ជាអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្លូវដង្ហើមបានឆ្លងវីរុស Covid-19 ពេលបំពេញភារកិច្ចនៅមន្ទីរពេទ្យ Xia Xia Central ក្នុងទីក្រុងអ៊ូហាន និងបានទទួល មរណភាព នៅ ម៉ោងប្រហែល ៧ និង ៣០ នាទីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិ លមិញ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញសង្គម ជាច្រើនបា នចែក រំលែកនូវក្ដីគោរព ដល់លោ កវេជ្ជបណ្ឌិតដោយ សរ សេរសារស ម្ដែងនូវ ការ សោកស្ដាយ និងចូលរួមផ្ញើសា ររំលែ កទុក្ខដល់ក្រុម គ្រួសាររប ស់វេជ្ជ បណ្ឌិត នោះរូប នោះផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មរ ណ ភាពរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះកើតឡើងមិ ន ដល់ ២៤ ម៉ោងផង បន្ទាប់ពីវេជ្ជបណ្ឌិត Xia Sisi បានស្លា ប់ដោ យ សារការឆ្លងវីរុសពីអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យ Union Jiangbei នៃទីក្រុងអ៊ូហាន ក្នុងខេត្ត ហ៊ូប៉ី ភាគកណ្តាលប្រទេសចិន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រូពេទ្យសរីរាង្គ Xia Sisi អាយុ ២៩ ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ហើយក្រោយម កត្រូវបានបញ្ជូនទៅ មន្ទីរពេទ្យ Zhongnan នៃសាកលវិទ្យាល័យអ៊ូ ហាននៅពេ លដែលស្ថានភាពរ បស់នាង កាន់តែអាក្រក់ ទៅៗ នៅថ្ងៃទី ៧ ខែកុម្ភៈ។ ​នាងបានស្លា ប់កាលពី យប់ថ្ងៃសៅ រ៍ទី ២៣ ខែកុម្ភៈ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៦៤៨ នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនមានតែ ១៨ នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតនៅខា ងក្រៅខេត្តហ៊ូប៉ី។ ការរាតត្បាតជាសកលត្រូវបានគេដឹងថា បានស ម្លា ប់មនុស្សជិត ២៥០០ នាក់និងឆ្លងជំងឺជិត ៨ម៉ឺននាក់។ តួលេ ខថ្ងៃនេះបង្ហាញពីការស្លា ប់បន្ថែមទៀតនៅអ៊ីរ៉ង់ កូរ៉េខាងត្បូង និងនៅលើ នាវាកម្សាន្ត Diamond Princess នៅឆ្នេរ សមុទ្រជប៉ុន៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ កម្ពុជាថ្មី

Related posts

Leave a Comment