មានអ្វីជូនពរពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ទេ! ភ្ញាក់ផ្អើល ប្រុសនឹងប្រុសរៀបការ ដាក់បម្រាម ហាមសួរមួយណាប្ដី មួយណាប្រពន្ធ រឿងនឹងទាល់ខ្លួនគេបានដឹងច្បាស់…

ទឹកគូត្រី ប្រុសគូស្រី ប៉ុន្តែខុសអិ មួយគូនេះ បែរជាប្រុសគូនឹងប្រុស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រៀបការជាមួយគ្នាតាមប្រពៃណី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធ្វើអោយមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើល និងអ្នកខ្លះក៏តូចចិត្តដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលឃើញពួកគេអាចចាប់ដៃគ្នា ចូលតាមផ្លូវ ត្រូវតាមច្បាប់។

ដោយយោងតាមការបង្ហោះថ្មីៗពីគណីហ្វេសប៊ុក Kanha Tey ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានសរសេរអោយដឹងថា៖ «សួស្ដីថ្ងៃអាពាពិពាហ៍របស់បងទាំងពីចូលរួមត្រេកអរផងជូនពរអោយស្រលាញ់គ្នាបានយូរហើយឆាប់មានbabyតូចមួយទីបំផុតបែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កធ្លាយថ្ងៃជាវេលាល្អស្រលាញ់គ្នាយូរហើយទីបំផុតក៏ចាប់ដៃគ្នារហូតដល់មានថ្ងៃនេះ😂😚

បញ្ជាក់: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហាមសួរមួយណាប្ដីមួយណាប្រពន្ធរឿងនឹងទាល់ខ្លួនគេបានដឹងច្បាស់»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

Related posts

Leave a Comment