កូនខ្មែរ ៥០ នាក់ទទួលបានមេដាយ មាស និង សំរិទ្ធិ ពានពិភពលោកនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងការប្រលងគណិតវិទ្យាលំដាប់ពិភពលោក​វគ្គផ្តាច់ព្រ័្រតប្រទេស…

ជប៉ុន ៖ កូនខ្មែរនំាមកមហាកិក្តិយសដល់ប្រទេសជាតិនិងបានបង្ហាញអោយពិភពលោកបានស្គាល់ពីទង់ជាតិខ្មែរតាមរយះការប្រលងគណិតវិទ្យាលំដាប់ពិភពលោក​។ជាមួយគ្នានេះហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ Global Education Network Cambodia កាលថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ ថាសិស្សានុសិស្សកម្ពុជា​ ចំនួន​ ៥០នាក់ទទួលបានមេដាយ​ មាស​ ប្រាក់​ សំរិទ្ធិ​ និង​ ពាន​ពិភពលោក​ ក្នុងការប្រលងគណិតវិទ្យាលំដាប់ពិភពលោក​ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ​ នៅទីក្រុង​ ហ្វូគុអូកា​ ប្រទេសជប៉ុន។

ហ្វេសប៊ុកនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា៖“ចូលរួមអបអរសាទរដល់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជា​ ចំនួន​ ៥០នាក់ទទួលបានមេដាយ​ មាស​ ប្រាក់​ សំរិទ្ធិ​ និង​ ពាន​ពិភពលោក​ ក្នុងការប្រលងគណិតវិទ្យាលំដាប់ពិភពលោក​ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ​ នៅទីក្រុង​ ហ្វូគុអូកា​ ប្រទេសជប៉ុន​ នៅថ្ងៃទី១៨​ កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៩នេះ។ប្រភព៖ហ្វេសប៊ុក

Related posts

Leave a Comment