អាណិតកីឡាករប្រដាល់ វង្ស ណយ ណាស់ ជំពាក់លុយគេ ក៏បង្ហោះសារដ៏សែនរំជួលចិត្ត និងគួរអោយអាណិតថា…

ប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រាកដជាបានស្គាល់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នូវកីឡាករខាងក្បាច់គុណប្រដាល់ លោកវង្ស ណយ​ដែលបច្ចុប្បន្នលោកខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅក្នុងការជួយលើកស្ទួយនូវវិស័យនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខំប្រឹងទោះជាអាជីពដែលត្រូវឲ្យលោកឈឺសាច់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជារៀងរាល់ពេលប្រកួតយ៉ាងណាក្តី។

យ៉ាងណាអាជីពអ្នកប្រដាល់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហាក់មិនអោយជីវភាពលោកបានប្រសើរសោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយសារតែ នាពេលថ្មីៗនេះ លោកបានបង្ហើបអោយដឹងថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជំពាក់លុយ និងផ្ដាំម្ចាស់បំណុលកុំភ័យថារូបគាត់រត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនសងលុយអោយសោះ។

ដោយយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក ​​​​​​​​​​​​​​​​​របស់លោកបានសរសេរអោយដឹង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ ថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«សូមជំរាបបងប្អូន ដែលខ្ញុំជំពាក់លុយនៅភ្នំពេញទាំងអស់គ្នា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឥលូវនេះខ្ញុំបានមកនៅខេត្តសៀមរាបហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូមកុំភ័ យថាខ្ញុំរត់ចោលស្រុក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំគ្រាន់តែរកកន្លែងដក ដ ង្ហើមបន្តិចសិន ចាំ វៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោះបំណុលអ្នកទាំងអស់គ្នា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«លេខទូរសព្ទនៅប្រើដដែល» សូមកុំភ័ យៗៗៗ»។

ក្រោយពីបានឃើញបែបនេះ មហាជនអ្នកនិយមបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក មានក្ដីអាណិតអាសូរលោកជាខ្លាំង នេះហើយជីវិតអ្នកប្រដាល់៕

Related posts

Leave a Comment