ជួយសែ៊រឲ្យគាត់បានដឹងផង! បងស្រីម្នាក់ទៅទិញថ្នាំ នៅឱសថស្ថានផ្សារ តាប៉ាងថ្មី ហើយបានជ្រុះលុយចំនួន៣៥០ដុល្លារ បើបងស្រីបានឃើញព័តមាននេះ សូមទៅទទួលយកវិញផង

នាថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ គេប្រទះឃើញហ្វេសប៊ុក “ឱសថស្ថាន ផ្សារតាប៉ាងថ្មី /Phamacy Phsar Tapang Thmey” បានធ្វើការប្រកាស ដើម្បីស្វែងរកបងស្រីម្នាក់ ឲ្យមកទទួលលុយរបស់គាត់វិញ ដែលបានជ្រុះនៅពេលមកទិញថ្នាំ នៅឱសថស្ថាន នេះ។ ហ្វេសប៊ុកដដែលក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា៖

“ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង១២កន្លះថ្ងៃត្រង់ សូមបងប្អូនជួយស៊ែរអោយគាត់បានឃើញផង។ មានបងស្រីម្នាក់មកទិញ នៅឱសថស្ថានផ្សារ តាប៉ាងថ្មី យើងខ្ញុំហើយបានជ្រុះលុយចំនួន៣៥០ដុល្លារ បើបងស្រីឃើញផេកនេះហើយ មកទទួលយកវិញផង។ អរគុណក្នុងការជួយស៊ែរ”៕

Related posts

Leave a Comment