ដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូន! ផ្សារទំនើបកសិផលធម្មជាតិ ណាវ៉ាត្រា ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក 400នាក់ ប្រាក់ខែ 250$ ដល់ 1000$ កំរិតវប្បធម៌ ថ្នាក់ទី7 ឡើង អាចសរសេអក្សខ្មែរបាន

នៅមុននេះបន្តិច នាថ្ងៃទី ០៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ គេប្រទះឃើញ ឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា បានប្រកាសដំណឹងល្អមួយ ដោយលោកត្រូវការជ្រើនរើសបុគ្គលិក 400នាក់ ទទួលបានប្រាក់ខែ250$ដល់1000$ សម្រាប់ ផ្សារទំនើបកសិផលធម្មជាតិ ណាវ៉ាត្រា។ លោក ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា៖ “066 444 444 ផ្សារទំនើបកសិផលធម្មជាតិ ណាវ៉ាត្រា ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក 400នាក់ ផ្នែកដឹកជញ្ជូនសេវាកម្ម ភេទប្រុសអាយុ 18ដល់32ឆ្នាំ ប្រាក់ខែ250$ដល់1000$ កំរិតវប្បធម៍ថ្នាក់ទី7ឡើងអាចសរសេអក្សខ្មែរបាន នឹងភេទស្រី30នាក់អ្នកទទួលទូសព្ទ័ក្នុងផ្សារទំនើប ទីតាំងនៅ អូឡាំពិច”៕

Related posts

Leave a Comment