មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង លើឈុតខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្រោយលើកយករឿង «ទុំទាវ» បង្ហាញចេញលើឆាក ផ្ទុះការសរសើរជាខ្លាំង

ហ្វេសប៊ុក៖ កាលពីយប់ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នេះ កម្មវិធីប្រកួតសម្រស់ដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា គឺ Miss Grand Cambodia 2021 បានឈានមដល់វគ្គប្រគយតឈុតតំណាងខេត្ត ដែលបានលើកពេលកាលពីកន្លងទៅនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈពេលបើកបង្ហាញឈុតតំណាងខេត្តនីមួយៗ របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីនោះ មហាជនអ្នកគាំទ្រវិស័យបវរកញ្ញា បានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើឈុតនីមួយៗនោះ ជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់បវរកញ្ញាទាំង ២៥ ខេត្ត-ក្រុង ដែលបានបង្ហាញចេញផងដែរ ហើយក្នុងនោះដែរបវរកញ្ញាម្នាក់ៗក៏សុទ្ធតែមានភាពស្រស់ស្អាត ល្អល្អះជាមួយឈុតតែបានគ្រង និង ប្រកបទៅដោយអត្ថន័យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាន់តែចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនោះ មហាជនក្នុងចំណោមឈុតស្រស់ស្អាតទាំងនោះ គឺមានឈុតមួយចំនួនបានលេចធ្លោខ្លាំងជាងគេ ដូចជាឈុតខេត្តព្រះសីហនុ ឈុតខេត្តសៀមរាប និង ឈុតមួយចំនួនទៀត ពីសេសគឺឈុតតំណាងឲ្យខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលមានឈ្មោះថា «ទឹកភ្នែកនាងទាវ» ដោយឈុតនេះត្រូវបានគ្រងដោយបវរកញ្ញា ស្រ៊ាន ស៊ីថាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយឈុតនេះមានការបង្ហាញចេញដោយបានដកស្រ់ចេញពីរឿង «ទុំទាវ» ដែលនិពន្ធដោយព្រះភិក្ខុសោម។ ចង់ដឹងឈុត ទឹកភ្នែកនាងទាវ មានសណ្ឋានបែបណានោះ និង មានការបង្ហាញចេញបែបណា សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment