ដូចពាក្យចាស់តែងពោលថា ស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ កូនប្រុសស្រី អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម មានជំនាងផ្នែកសិល្បៈមិនធម្មតាឡើយ

ភ្នំពេញ៖ ជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូន ដែលអ្នកតាមដានជីវិតសិល្បៈ និង ឯកជនរបស់តារាស្រីពហុជំនាញអ្នកនាង ខាត់ សុឃីម ពិតជានបាជ្រាបខ្លះៗហើយ ថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាងគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកសិល្បៈបុរាណ តាំងពីលោកឪពុក តំណររហូតមកដល់កូនៗសព្វថ្ងៃនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តួយ៉ាង ដូចពាក្យាចាស់តែពោលថា ស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម ក្រៅពីមានបងប្អូនប្រុសបងបង្កើតជាសិល្បករផ្នែកបុរាណនោះ គឺសូម្បីតែកូនប្រុសស្រីបង្កើតរបស់អ្នកនាង ក៏មានដុងសិល្បៈបុរាណដូចអ្នកនាងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង កាលពីតូចៗ កូនប្រុសច្បងឈ្មោះថា Sky និងកូនស្រីពៅឈ្មោះ បញ្ញា របស់អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម ក៏ធ្លាប់បានឡើងឆាកសម្តែងរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកម្តាយផងដែរ ដោយកូនប្រុសច្បងមានជំនាងវាយស្គរ និង កូនស្រីមានជំនាងផ្នែករាំ ព្រមទាំងច្រៀងផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កូនប្រុស្រីមានដុងសិល្បៈដូចខ្លួនក៏ពិតមែន អ្នកនាង ខាត់ សុឃិំ ក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា អ្នកនាងនៅមិនទាន់ឲ្យពួកគាត់រៀនជ្រៅពីវានៅឡើយទេ ព្រោះនាងចង់ឲ្យកូនផ្តោទៅលើការសិក្សាមួយមុខសិន ដល់ពេញវ័យនាងនឹងជំរុញឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងនេះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment