អត់ទុកយូរទេ ទេព បូព្រឹក្ស ឆ្លើយតបទាំងភ្នែកទៅវិញ ក្រោយមហាជនរិះគងន់ខ្លាំងៗ រឿងហូបប្រទាលបាតដៃ….(មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តបានដឹងច្បាស់ហើយថា កាលពីពេលថ្មីៗមកនេះ មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ក្រោយគេល្បីភ្លូកទឹកភ្លូវដីរឿងហូបប្រទាលបាតដៃ ឬដើមដំបងយក្ស ស្រាប់តែតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះ កញ្ញា ទេព បូព្រឹក្ស បានចេញមកធ្វើការឡាយរបៀរាប់ទាំងភ្នែក ក្រោយមានមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើការរិះគង់រឿងខ្លួនថារបស់ហូបមានច្រើនគគោក មិចមិនហូប បែរទោជាហូបប្រទាលបាតដៃ ឬដំបងយក្សវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង ភ្លាមៗនេះ កញ្ញា ទេព បូព្រឹក្ស បានធ្វើការតបទៅនឹងពាក្យរិះគន់វិញ កាលពីយប់មិញនេះ បានធ្វើការឡាយទាំងសម្រក់ទឹកភ្នែក រ៉ាយរ៉ាប់រឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តប្រាប់ដល់មហាជន និងអ្នកគាំទ្រយ៉ាងដូច្នេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“គេចូលចិត្តលើកប្រធានបទខ្ញុំមកនិយាយរហូត ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាតូចចិត្តដែរណាបងប្អូន ខ្ញុំមាអារម្មណ៍ថា មិចក៏ទៅជាអញ្ចឹងអស់ហើយ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលែងចង់មែនទែនតែម្តង…” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នោះសូមទស្សនារូបនិងវីដេអូខាងក្រោមនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment