កាត់រកម្តាយ! កូនស្រី ភិន សុដាលីស មានដុងសិល្បៈ អាចរកចំណូលបានតាំងពីអាយុ ៥ ឆ្នាំ

បើគិតមកដល់ឆ្នាំ ២០២១ នេះ កូនស្រីរបស់តារាសម្តែង ភិន សុដាលីស អូនតូច Katerina គឺមានអាយុជិត ៥ ឆ្នាំហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ អាយុកាន់តែធំ Katerina កាន់តែមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតដូច ភិន សុដាលីស ខ្លាំងឡើងៗ ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ នាងតូចក៏កាន់តែមើលទៅគួរឱ្យស្រឡាញ់ ត្រង់មានសាច់ទ្រលុកទ្រលន់ សក់រួញៗ មុខដូចកូនកាត់បរទេសអ៊ីចឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើសពីនោះ បើនិយាយពីភាពឆ្លាតវៃវិញ Katerina ក៏ពូកែមិនចាញ់ ភិន សុដាលីស នោះទេ ដោយថ្មីៗនេះនាងតូចបានបង្ហាញវត្តមានចូលរួមថតស្ប៉តជាមួយនឹងអ្នកម៉ាក់ មើលទៅពិតជាមានទេពកោសល្យសម្តែង ដែលធ្វើឱ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសរសើរថា កូនស្រីរបស់ ភិន សុដាលីស អាយុមិនដល់ ៥ ឆ្នាំផង ចេះរកចំណូលបាត់ទៅហើយ៕ ប្រភព៖ popular magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment