ចេះនោះចេះ! ទើបអាយុ ២ ឆ្នាំសោះ ចេះធ្វើម្ហូប ថតវីដេអូបង្ហោះ ធ្វើឱ្យមហាជនក្រឺតក្នាញ់ស្ទើរគ្រប់គ្នា

ថ្មីៗនេះ ផ្ទុះការចែករំលែកពេញបណ្តាញសង្គមពីវីដេអូ ចុងភៅតូចអាយុ ២ ឆ្នាំមួយរូប ដែលបានដើររកបន្លែ និងធ្វើម្ហូបដោយខ្លួនឯង ធ្វើឱ្យមហាជនក្រឺតក្នាញ់នៃភាពគួរឱ្យស្រលាញ់របស់ចុងភៅតូចរូបនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុងភៅតូចរូបនេះមានឈ្មោះថា Eilar អាយុ ២ ឆ្នាំ និង ៣ ខែ រស់នៅឯតំបន់ភូមិភាគឦសាន ប្រទេសថៃ ។ មហាជនភាគច្រើនបានស្គាល់នាងតាមរយៈបណ្តាញសង្គម Tik Tok ដែលមានឈ្មោះថា Eilar_smile ដែលទើបបង្កើតបានប្រមាណជាង ៣ ខែ មានអ្នកតាមដានប្រមាណជាង ៧ ម៉ឺននាក់ ។ ក្រៅពីគណនី Tik Tok នាងក៏មានទំព័រហ្វេសប៊ុក និង ឆាណែលយូធូបផ្ទាល់ខ្លួនដូចគ្នា ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាអ្នកម្តាយរបស់ Eilar ផ្ទាល់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាពក្រមិចក្រមើម និងការវ័យឆ្លាតរបស់កុមារីតូចរូបនេះ ហាក់ឆក់យកចិត្តអ្នកទស្សនាឱ្យលួចកោតសរសើររូបនាងមិនដាច់ពីមាត់ ។ ដើម្បីដឹងច្បាស់ថានាងតូចរូបនេះ គួរឱ្យស្រលាញ់កម្រិតណានោះ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖ ប្រភព៖ popular

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment