អីយ៉ា ទើបតែបង្ហាញផ្ទះកូនប្រុស មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃស្រួលបួល ស្រាប់តែពេលនេះលោក យ៉ែម សំអូន ទិញផ្ទះថ្មីមួយថែមទៀត…

ពិតមែនហើយ ទោះជាប្រឡូកសិល្បៈច្រើនឆ្នាំ ហើយមើលទៅ ហាក់មិនសូវបញ្ចេញមុខមាត់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដូចមុនក្តី តែ យ៉ែម សំអូន មើលទៅកាក់កបជាខ្លាំង ជាពិសេសគឺ ទិញផ្ទះបន្តកន្ទុយគ្នា ស្ទើរតែមិនដាច់ តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយក្នុងនោះ សិល្បកររូបនេះ ទើបតែ បើកបង្ហាញផ្ទះទិញទុកឲ្យកូនប្រុស នៅខេត្តកំពត កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនសោះ ដោយផ្ទះកូនប្រុស សាងសង់បាន ៨០%​ ស្ទើរនឹងរួចរាល់​ ទៅហើយនោះ ស្រាប់តែ ពេលនេះ យ៉ែម​ សំអូន ហក់លោតមក ទិញផ្ទះថ្មីផ្តាច់ មួយខ្នងថែមទៀត ដែលកំពុងតែសាងសង់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើយោងតាម ការបង្ហោះរបស់ អ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាមុំបងឃើញអូនឯងទិញផ្ទះថ្មីបងចង់ទិញជិតអូនឯងដែរ ជូនបងទៅមើលបន្តិចមើល ឆ្ងាញ់ត្រង់ថាចង់ទៅមើលផ្ទះផ្សេងទេ ដល់ពេលទៅឃើញផ្ទះខ្ញុំស្រាប់តែ ដូរចិត្តបង់ប្រាក់យកផ្ទះដូចខ្ញុំតែម្តង ហើយអត់គិតយូរទេ មើលភ្លាម បង់លុយភ្លែត៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment