ញ៉ាក់សាច់! ទម្លាយទ្រព្យសម្បត្តិដុល របស់តារាហុងកុង Bobby Au-yeung ឡើងក្រឺតៗក្នុងឆ្នាំ ២០២១

លោក Bobby Au-yeung គឺជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបរបស់ហុងកុង ក្នុងរឿងភាគរបស់ទូរទស្សន៍ TVB ជាច្រើន ។ ​លោ​ក ត្រូវបានទស្សនិកជនទទួលស្គាល់ទាំងសមត្ថភាព ទេពកោសល្យ និង ភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការសម្ដែងយ៉ាងខ្លាំង តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៩០ រហូតដល់​ប​ច្ចុ​ប្ប​ន្ន បើនិយាយអំពីប្រជាប្រិយភាពក្នុងសិល្បៈកម្សាន្តរបស់លោក ក៏មានភាពមមាញឹកខ្លាំងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង អ្វីដែលធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្ររបស់តារាសម្ដែងប្រុសវ័យ ៦១ ឆ្នាំរូបនេះ កាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងនេះនោះ ទាក់ទងនឹងជីវិតឯកជន និង លើការរកប្រាក់​ចំណូ​ល​រប​ស់លោក ដែលទទួលបានក្នុងឆ្នាំ ២០២០-២០២១ នេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ច្បាស់ណាស់ ទ្រព្យសម្បត្តិជាទឹកប្រាក់សុទ្ធរបស់លោក Bobby Au-yeung ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានកើនឡើងចាប់ពី ១ លានដុល្លារអាមេរិក ទៅ ៥ លានដុល្លារអាមេរិក នេះ​បើតាមការប៉ាន់ស្មាននូវទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធ និង ប្រាក់បៀវត្សចំណូលផ្ទាល់របស់លោក ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment