ភ័យបុកពោះមិនតិច! ពេលឃើញបុរសពាក់ឈុតអាវ PPE ច្រើននាក់ ទៅដល់មុខផ្ទះ ពាក់មី

ហ្វេសប៊ុក៖ នៅព្រឹកមិញនេះ នាថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ តារាកំប្លែងដ៏ល្បីឈ្មោះ នាយ ពាក់មី បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ និង អ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើន មានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង និង បុកពោះ បន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះរូបភាព មានកងទ័ពអាវសប៉ុន្មានរូបានទៅដល់មុខផ្ទះរបស់លោក។ ក្នុងនោះ អ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកមានការបារម្ភចង់ដឹងសុខទុក្ខថា តើគ្រួសាររបស់តារាកំប្លែងខាងលើនេះ មានការពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ឬយ៉ាងណា?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែជាការពិតនោះ បើតាមរយៈសំណេរបញ្ជាក់របស់នាយ ពាក់មី បានឲ្យដឹងថា បុរសពាក់ឈុតកងទ័ពអាវសពោលគឺអាវការពារសុវត្ថិភាពនោះ គឺជាក្រុម.បា.ញ់.ស.ម្លា.ប់.មេរោគ ហើយពួកគេមកផ្ទះរបស់លោកទាំងព្រលឹមបែបនេះ ដើម្បី.បា.ញ់.ថ្នាំការពារក្រែងមានវីរុសនៅក្នុងផ្ទះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរ នាយ ពាក់មី ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់បន្ថែមទៀតថា៖ “មកដល់ផ្ទះខ្ញុំហេីយ សូមបងប្អូន ប្រុងប្រយត៏្ន ការពារកូវីត19អោយបានខ្ពស់ នឹងសូមជូនពរបងប្អូន សូមមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះក្រុមសំ.លា.ប់.មេរោគ មកដល់ផ្ទះខ្ញុំ ដេីម្បី.បា.ញ់.ថ្នាំ.សំ.លា.ប់.មេរោគ ការពារក្រែងកូវីតវាពួនក្នុងនឹង”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីបានអានសំណេរបន្ថែមបែបនេះហើយ អ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ហាក់មានការធូរចិត្តបន្តិច ដោយមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងដល់តារាកំប្លែងខាងលើនេះ និង ក្រុមគ្រួសារ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment